เรียนภาษาเตลูกู

เรียนภาษาเตลูกูทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเตลูกูด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเตลูกู

ภาษาเตลูกู ส่วนใหญ่พูดในรัฐอานธรประเทศ และเป็นหนึ่งในภาษาราชการ 22 ภาษาของอินเดีย โดยอยู่ในตระกูลภาษาเดียวกันกับภาษากันนาดา, มาลายาลัมและทมิฬ, และก็เช่นเดียวกันกับภาษาเหล่านี้, คือ สามารถใช้คำหลายคำประกอบกัน, ซึ่งหมายความว่าสามารถเพิ่มคำต่อท้ายรากได้หลายๆคำ เพื่อปรับแต่งความหมายได้ ซึ่งอาจทำให้มีคำที่ยาวมาก! คำศัพท์ภาษาดราวิเดียนซึ่งประกอบขึ้นเป็นภาษาเตลูกู ส่วนใหญ่ประดิดประดอยมาจากภาษาสันสกฤตและภาษาอังกฤษ

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

81,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ดราวิเดียน

ใต้-กลาง

เรื่องสนุกของภาษา — เตลูกู

  • สำนวน 'เป็นเสืออยู่ที่บ้าน ออกนอกบ้านกลายเป็นแมว' ใช้เพื่ออธิบายคนที่มั่นใจในพื้นที่ที่คุ้นเคย แต่ขี้อายในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย
  • ภาษาเตลูกู เป็นที่รู้จักในนาม 'ภาษาอิตาลีแห่งตะวันออก' เพราะคำนามมักลงท้ายด้วยเสียงสระ
  • ตามธรรมเนียมแล้วจะไม่มีการเว้นวรรคในการเขียนภาษาเตลูกู แต่ปัจจุบันมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลาย

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย