Học tiếng Samoa

Học tiếng Samoa trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Samoa. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Samoa

Trong số tất cả người nói tiếng Samoa, khoảng một nửa sống ở Samoa hoặc Samoa thuộc Mỹ. Cộng đồng lớn nhất tiếp theo được tìm thấy ở New Zealand, nơi tiếng Samoa là ngôn ngữ được nói rộng rãi thứ ba và nó cũng được nói ở Fiji, Tonga, Úc và Hawaii. Tiếng Samoa có họ hàng gần gũi với tiếng Togan và thể hiện những đặc điểm điển hình của nhóm ngôn ngữ Đa Đảo chẳng hạn như hình thức chung của từ ''chúng ta'' là bạn và chúng tôi và hình thức riêng của từ "chúng ta'' là chỉ có chúng tôi, không bao gồm bạn - cũng như các từ và ngữ pháp riêng biệt dùng cho các tình huống thông thường và trang trọng.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Samoa

Samoa thuộc Mỹ

People Talking

Số người nói

400.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Nam Đảo

Ngữ tộc Mã Lai-Đa Đảo (ngữ tộc Malay-Polynesia)

Ngữ chi Châu Đại Dương

Nhóm ngôn ngữ Polynesia (nhóm ngôn ngữ Đa Đảo)

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Samoa

  • Cụm từ "Se’i fono le pa’a ma ona vae" - để cho con cua hỏi ý kiến với những cái chân của nó" - có nghĩa là nên suy nghĩ mọi việc trước khi thực hiện chúng.
  • Bảng chữ cái của tiếng Samoa chỉ có 14 chữ cái: 5 nguyên âm và 9 phụ âm. Thêm 3 phụ âm - H, K và R - được dùng cho các từ mượn từ ngôn ngữ khác.
  • Thành ngữ "E pala le maʻa, a e le pala le upu" có nghĩa là "thậm chí đá có mục nát nhưng từ ngữ vẫn tồn tại".

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi