Alban öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq alban öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


alban haqqında

Bu tətbiq Albaniyanın milli dili olan standart alban dilini öyrənməyə kömək edir. Standart alban dili ölkənin cənubunda danışılan Tosk ləhcəsinə əsaslanır. Ölkənin şimalında və qonşu Kosovoda danışılan alban dilinin Geq ləhcəsindən fərqlidir. Standart alban dilinin lüğət tərkibinə latın, türk və slavyan dillərindən alınma sözlər də daxildir.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Albaniya

Kosovo

People Talking

Danışanların sayı

7.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Hind-Avropa

Alban

Maraqlı faktlar — Alban

  • Alban atalar sözünə görə, çantanızda əncir varsa, hamı sizə dost olacaq. Azərbaycan dilində buna oxşar atalar sözü də "Bağda ərik var idi, salaməleyk var idi..." sözləri ilə başlayır. 
  • Şkip adı ilə də tanınan alban dili linqvistika baxımından fərqlidir.
  • İtaliyada 50-yə yaxın kənddə əhali yüzlərlə il boyunca alban dilində danışır. 
  • Alban dilində bəzi hərflər iki hərfin birləşməsinə oxşasa da, bir hərf sayılır, məsələn: nj, rr, gj, xh.

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır