Naučte se litevsky

Učte se litevsky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte litevštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O litevsky

Litevština, neboli lietuvių kalba, je jedním z pouhých dvou živých baltských jazyků – tím druhým je lotyština. V této jazykové rodině kdysi bývalo mnohem více jazyků, jako například stará pruština, ale všechny již zanikly. Pro lingvisty je litevština velmi zajímavá, protože se jedná o velmi starý jazyk, který sdílí některá slova (například „avis“ znamená „ovce“) a gramatické konstrukce s klasickým indickým jazykem sanskrtem. V litevštině najdeme také celou řadu přejatých slov z okolních slovanských a germánských jazyků, jako je polština a němčina.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Litva

People Talking

Počet mluvčích

3 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Indoevropská

Baltská

Východobaltská

Zajímavosti — Litevština

  • Když se žena vdala, tradičně si ke svému příjmení přidala příponu „-ienė“, která označovala její nový stav. Nicméně dnes už je tato praxe čím dál méně běžná.
  • „Dobrý oráč dokáže orat i s husou“ je doslovný překlad litevského rčení, které znamená, že dobrý řemeslník umí svou práci dělat dobře, i když k ní nemá dobré nástroje.
  • Téměř všechna litevská slova končí na samohlásku nebo písmeno -s.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní