เรียนภาษาลิทัวเนีย

เรียนภาษาลิทัวเนียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลิทัวเนียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลิทัวเนีย

ภาษาลิทัวเนีย - lietuvių kalba - เป็นหนึ่งในสองภาษาของกลุ่มภาษาบอลติกที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอีกหนึ่งภาษาก็คือลัตเวีย แต่ก่อนเคยมีภาษาในตระกูลเดียวกันอีกมากมาย - เช่น ภาษาปรัสเซียโบราณ - แต่ทว่าสาบสูญไปแล้ว นักภาษาศาสตร์สนใจภาษาลิทัวเนียเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นภาษาที่เก่าแก่มาก โดยใช้คำโบราณบางคำ - เช่น avis แปลว่า แกะ - และมีโครงสร้างทางไวยากรณ์เหมือนกับภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาอินเดียคลาสสิก นอกจากนี้ยังมีคำยืมจากกลุ่มภาษาสลาวิกและเจอร์แมนิกที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ภาษาโปแลนด์และเยอรมัน

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ลิทัวเนีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

3,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

บอลติก

บอลติกตะวันออก

เรื่องสนุกของภาษา — ลิทัวเนีย

  • ตามประเพณีแล้ว ถ้าผู้หญิงแต่งงาน เธอสามารถเพิ่ม '-ienė' ไว้ที่นามสกุล เพื่อแสดงถึงสถานะใหม่ของเธอ - ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบได้น้อยลงก็ตาม
  • 'คนไถนาที่ดีสามารถไถได้แม้จะมีแค่ห่าน' เป็นคำแปลตรงตัวของคำพูดในภาษาลิทัวเนีย ซึ่งแปลว่า ช่างฝีมือที่ดีสามารถทำงานได้ ถึงแม้ว่าเครื่องมือจะไม่ดีก็ตาม
  • คำศัพท์ในภาษาลิทัวเนียเกือบทั้งหมดลงท้ายด้วยสระ หรือตัว -s

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย