เรียนภาษาลิทัวเนีย

เรียนภาษาลิทัวเนียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลิทัวเนียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลิทัวเนีย

ภาษาลิทัวเนีย - lietuvių kalba - เป็นหนึ่งในสองภาษาของกลุ่มภาษาบอลติกที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งอีกหนึ่งภาษาก็คือลัตเวีย แต่ก่อนเคยมีภาษาในตระกูลเดียวกันอีกมากมาย - เช่น ภาษาปรัสเซียโบราณ - แต่ทว่าสาบสูญไปแล้ว นักภาษาศาสตร์สนใจภาษาลิทัวเนียเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นภาษาที่เก่าแก่มาก โดยใช้คำโบราณบางคำ - เช่น avis แปลว่า แกะ - และมีโครงสร้างทางไวยากรณ์เหมือนกับภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาอินเดียคลาสสิก นอกจากนี้ยังมีคำยืมจากกลุ่มภาษาสลาวิกและเจอร์แมนิกที่อยู่ใกล้เคียง เช่น ภาษาโปแลนด์และเยอรมัน

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ลิทัวเนีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

3,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

บอลติก

บอลติกตะวันออก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ลิทัวเนีย

  • ตามประเพณีแล้ว ถ้าผู้หญิงแต่งงาน เธอสามารถเพิ่ม '-ienė' ไว้ที่นามสกุล เพื่อแสดงถึงสถานะใหม่ของเธอ - ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะพบได้น้อยลงก็ตาม
  • 'คนไถนาที่ดีสามารถไถได้แม้จะมีแค่ห่าน' เป็นคำแปลตรงตัวของคำพูดในภาษาลิทัวเนีย ซึ่งแปลว่า ช่างฝีมือที่ดีสามารถทำงานได้ ถึงแม้ว่าเครื่องมือจะไม่ดีก็ตาม
  • คำศัพท์ในภาษาลิทัวเนียเกือบทั้งหมดลงท้ายด้วยสระ หรือตัว -s

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย