Litva öyrənin

Real həyatdakı situasiyalar əsasında onlayn olaraq litva öyrənin və əminliklə danışın. “uTalk”la elə indi başlayın!


litva haqqında

Litva dili (lietuvių kalba) iki yaşayan baltik dillərindən biridir, digəri latış dilidir. Əvvəllər bu dil ailəsində daha çoxdil var idi, məsələn, köhnə Prussiya dili, lakin bu dillər artıq ölü hesab olunur. Dilçilər Litva dilinə xüsusi maraq göstərirlər, çünki qədim bir dildir və bəzi sözləri, qrammatik konstruksiyaları klassik sanskrit dilindən götürülüb. Lüğət tərkibində Polşa və alman dilləri kimi qonşu slavyan və german dillərindən bir sıra alınma sözlər də mövcuddur. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Harada danışılır?

Litva

People Talking

Danışanların sayı

3.000.000

Family Tree

Dil ailəsi

Hind-Avropa

Baltik

Şərqi Baltik

Maraqlı faktlar — Litva

  • Adətən, evli qadının soyadının sonuna "-ienė" hissəciyi artırılır və bu da onun ailə statusunu bildirir, amma müasir dövrdə bu ənənədən getdikcə daha az istifadə olunur.
  • "Yaxşı əkinçi qazla da əkə bilər" bir Litva atalar sözünün hərfi tərcüməsidir, yəni yaxşı usta, alətləri yaxşı olmasa da, işini görə bilər.
  • Litva dilində demək olar ki, bütün sözlər sait və ya "-s" ilə bitir. 

30 milyondan çox insan "uTalk" tətbiqinin köməyi ilə yeni dildə danışmağa başlayıb

Treasure

Gündəlik hadisələri əhatə edən 60-dan çox mövzunun özündə cəmləşdirdiyi 2500-dən çox söz və ifadə

Native Speakers

Danışığınızı inkişaf etdiyin və tələffüzünüzü dil daşıyıcıları ilə müqayisə edin

Games

Oyunla öyrənmək əyləncəli və faydalıdır