Научи литовски

Научи литовски онлайн с практични, реални ситуации! Просто, бързо и лесно научаване. Говори езика литовски с увереност. Започни сега с uTalk!


За литовски

Литовският или "lietuvių kalba" е един от двата живи балтийски езика, заедно с латвийския. Имало е много други езици в същото семейство (напр. старопруски), които обаче са изчезнали. Литовският е от особен интерес за езиковедите, защото е много стар език, който споделя някои думи (напр. "avis", което означава овце) и граматически конструкции с класическия санскритски. Съществуват и редица заемки от съседни славянски и германски езици, като полски и немски.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Къде се говори?

Литва

People Talking

Брой говорещи

3 000 000

Family Tree

Езиково семейство

Индоевропейски

Балтийски

Източно-балтийски

Забавни факти — Литовски

  • По традиция, ако една жена се омъжи, тя добавя към фамилното си име частицата "ienė", което показва нейния нов статут. В наши дни обаче, това се среща все по-рядко и по-рядко.
  • "Добрият орач може да оре дори с гъска" е буквален превод на една литовска поговорка, която означава, че добрият занаятчия може да си върши работата, дори ако инструментите му не са добри.
  • Почти всички литовски думи завършват на гласна или "s".

uTalk е помогнал на повече от 30 милиона души да проговорят нов език

Treasure

Над 2500 думи и изрази, в 60+ теми обхващащи ежедневни ситуации

Native Speakers

Упражнявай се да говориш на езика и сравнявай произношението си с това на хора, за които е роден

Games

Ученето на базата на игри е забавно и интуитивно