Opi kurdia (turkki)

Opi käytännön kurdia (kurmancî) arkielämän tilanteisiin! Yksinkertaista, nopeaa ja helppoa oppimista. Puhu kurmancîa varmuudella. Aloita nyt uTalkin avulla!


Tietoa kurdista (kurmancî)

Kurdi jakautuu kolmeen päämurteeseen, jotka ovat kurmancî, soranî ja pehlewani. Kurmancî eli pohjoiskurdi on näistä murteista laajimmalle levinnyt, ja sillä on myös eniten äidinkielisiä puhujia. Suurin osa kurmancîn puhujista asuu Turkissa, mutta sitä puhutaan myös Iranissa, Irakissa ja Syyriassa. Kurdi on iranilainen kieli, ja siinä on joitakin samoja piirteitä kuin persiassa siitä huolimatta, että nämä kielet kuuluvat indoiranilaisen kielikunnan eri haaroihin.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Missä sitä puhutaan?

Turkki

Iran

Irak

People Talking

Puhujien määrä

15 000 000

Family Tree

Kielikunta

Indoeurooppalaiset kielet

Indoiranilaiset kielet

Iranilaiset kielet

Hauskoja faktoja — Kurdi (Turkki)

  • Kurmancî ja soranî eli keskikurdi eivät ole keskenään ymmärrettäviä.
  • Kurmancî on laajimmalle levinnyt kurdin murre.
  • Jos lause sisältää objektin, se muistuttaa imperfektissä rakenteeltaan passiivia: esimerkiksi 'näin hänet' on 'hänet nähtiin toimestani'.

Jo yli 30 miljoonaa ihmistä on aloittanut uuden kielen oppimisen uTalkin avulla

Treasure

Yli 2 500 sanaa ja fraasia ja yli 60 aihetta, jotka kattavat arkielämän tilanteet

Native Speakers

Harjoittele puhumista ja vertaa ääntämystäsi äidinkielisiin puhujiin

Games

Peleihin perustuva oppiminen on hauskaa ja intuitiivista