Lär dig kurdiska (kurmanji)

Lär dig kurdiska (kurmanji) online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala kurmanji med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om kurdiska (kurmanji)

Det kurdiska språket är indelat i tre huvuddialekter – kurmanji, sorani och pehlewani – varav kurmanji, eller nordkurdiska, är den mest spridda och har det högsta antalet modersmålstalare. Majoriteten av dessa talare bor i Turkiet, men språket talas även i Iran, Irak och Syrien. Kurdiska är ett iranskt språk och delar vissa egenskaper med persiskan, även om de tillhör olika grenar i den indoiranska språkfamiljen.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Turkiet

Iran

Irak

People Talking

Antal talare

15 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Indoeuropeiska

Indoiranska

Iranska språk

Roliga fakta — Kurdiska (Kurmanji)

  • Kurmanji (nordkurdiska) är obegripligt för dem som pratar sorani (centralkurdiska).
  • Kurmaji är den mest utbredda av de kurdiska dialekterna.
  • I dåtid kan verb som involverar ett objekt bilda något som likar passivum på svenska, så "jag såg honom" blir "han sågs av mig".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv