เรียนภาษาเคิร์ดกุรมันชี

เรียนภาษาเคิร์ดกุรมันชีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเคิร์ดกุรมันชีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเคิร์ดกุรมันชี

กลุ่มภาษาเคิร์ด แบ่งออกเป็นสามภาษาหลัก ได้แก่ ภาษากุรมันชี, โซรานี และเปหวานี - ซึ่ง ภาษากุรมันชี หรือ ภาษาเคิร์ดเหนือ, เป็นภาษาที่แพร่หลายมากที่สุดและมีเจ้าของภาษามากที่สุด ผู้พูดเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตุรกี และยังมีในประเทศอิหร่าน, อิรักและซีเรีย ภาษาเคิร์ดเป็นภาษาอิหร่าน และมีลักษณะบางอย่างร่วมกับภาษาเปอร์เซีย ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละสาขาของตระกูลภาษาอินโด-อิเรเนียนก็ตาม

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ตุรกี

อิหร่าน

อิรัก

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

15,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อิหร่าน

เรื่องสนุกของภาษา — เคิร์ดกุรมันชี

  • ภาษาเคิร์ด (ตุรกี) หรือภาษาเคิร์ดเหนือ ไม่สามารถเข้าใจกันได้กับภาษาโซรานี หรือที่เรียกว่า ภาษาเคิร์ดกลาง
  • ภาษาเคิร์ดเหนือ เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวเคิร์ดที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
  • ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต, กริยาที่เกี่ยวข้องกับกรรม จะกลายประธานเป็นผู้ถูกกระทำแทนคล้ายๆกับในภาษาอังกฤษ ดังนั้น 'ฉันเจอเขาแล้ว' จะเป็น 'เขาถูกเจอโดยฉัน'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย