เรียนภาษาเคิร์ดกุรมันชี

เรียนภาษาเคิร์ดกุรมันชีทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเคิร์ดกุรมันชีด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเคิร์ดกุรมันชี

กลุ่มภาษาเคิร์ด แบ่งออกเป็นสามภาษาหลัก ได้แก่ ภาษากุรมันชี, โซรานี และเปหวานี - ซึ่ง ภาษากุรมันชี หรือ ภาษาเคิร์ดเหนือ, เป็นภาษาที่แพร่หลายมากที่สุดและมีเจ้าของภาษามากที่สุด ผู้พูดเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตุรกี และยังมีในประเทศอิหร่าน, อิรักและซีเรีย ภาษาเคิร์ดเป็นภาษาอิหร่าน และมีลักษณะบางอย่างร่วมกับภาษาเปอร์เซีย ถึงแม้ว่าจะอยู่คนละสาขาของตระกูลภาษาอินโด-อิเรเนียนก็ตาม

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ตุรกี

อิหร่าน

อิรัก

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

15,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อิหร่าน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เคิร์ดกุรมันชี

  • ภาษาเคิร์ด (ตุรกี) หรือภาษาเคิร์ดเหนือ ไม่สามารถเข้าใจกันได้กับภาษาโซรานี หรือที่เรียกว่า ภาษาเคิร์ดกลาง
  • ภาษาเคิร์ดเหนือ เป็นภาษาท้องถิ่นของชาวเคิร์ดที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
  • ในการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต, กริยาที่เกี่ยวข้องกับกรรม จะกลายประธานเป็นผู้ถูกกระทำแทนคล้ายๆกับในภาษาอังกฤษ ดังนั้น 'ฉันเจอเขาแล้ว' จะเป็น 'เขาถูกเจอโดยฉัน'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย