Курд (Курманжи) хэл сураарай

Курд (Курманжи) хэлийг онлайнаар жинхэнэ амьдралд тулгуурлаж сураарай! uTalk-тай яг одоо Курд (Курманжи) хэлийг сурч итгэлтэй ярьж эхлээрэй!


Курд (Курманжи) хэлний тухай

Курд хэлнүүдийг Курманжи, Сорани, Пехлевани гэсэн үндсэн гурван аялгууд хуваадаг. Курманжи хэл буюу Хойд Курманжи нь хамгийн их хэлэлцэгчтэй, түгээмэл тархсан хэл юм. Курманжи хэлээр ярилцагчдын ихэнх нь Турк улсад амьдардаг бөгөөд бусад нь Иран, Ирак, Сири улсуудад амьдардаг. Курд хэл нь Иран хэл бөгөөд Перс хэлтэй төстэй, гэхдээ эдгээр нь Энэтхэг-Иран бүлгийн хэлний өөр өөр салбаруудад багтдаг.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Энэ хэлээр хаана хэлэлцдэг вэ?

Турк

Иран

Ирак

People Talking

Хэлэлцэгчдийн тоо

15,000,000

Family Tree

Хэлний бүлэг

Энэтхэг-Европ

Энэтхэг-Иран

Иран

Сонирхолтой баримтууд — Курд (Курманжи)

  • Хоёулаа Төв Курд хэлнүүд мөртөө, Kурманжи, Сорани аялгууд хоорондоо ойлголцдоггүй.
  • Курд аялгууд дотроос хамгийн түгээмэл тархсан нь Kурманжи хэл. 
  • Өнгөрсөн цагийг илэрхийлэхдээ, үйл үгнүүд, тусагдахуун нь үйлдэгдэх хэв шиг бичигддэг. Жишээ нь: Би түүнийг харсан. өнгөрсөн цаг: Тэр надаар харагдсан.    

uTalk-тай 30 гаруй сая хэрэглэгчид шинэ хэлээр ярьж сурчээ

Treasure

Өдөр тутмын хэрэглээг багтаасан 60+сэдвүүд 2500 гаруй үг, хэллэгүүдтэй

Native Speakers

Ярианы дадлага хийж өөрийнхөө дуудлагыг унаган хэлтнийхтэй харьцуулаарай.

Games

Тоглоомд суурилсан сургалт сонирхол татам бас зугаатай