Lär dig punjabi (indien)

Lär dig indisk punjabi online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala indisk punjabi med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om indisk punjabi

Detta är språket som talas i den indiska staten Punjab, och är ett av de 22 officiella språken i Indien. Punjabi använder olika toner – hög, medel och låg – och även olika betoningar som båda kan ändra betydelsen på annars identiska ord. Indisk punjabi använder också många lånord från hindi och engelska – som det engelska ordet "bus" i ljudklippet nedan. Det finns en viss ömsesidig begriplighet med pakistansk punjabi, språken använder dock olika skriftsystem.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Indien

People Talking

Antal talare

34 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Indoeuropeiska

Indoiranska

Indoariska

Roliga fakta — Punjabi (Indien)

  • Ett vanligt ordspråk på punjabi lyder "frun och mat, man ska aldrig tala illa om dessa två".
  • Punjabi är språket som används inom den populära folkdansen och musiken Bhangra.
  • Skriftspråket som används för att skriva indisk punjabi är gurmukhi, som betyder "från guruns mun".
  • Namnet panjabi kommer från persiskans "panj" (fem) och "ab" (vatten), och hänvisar till de fem bifloderna i Punjabiregionen.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv