เรียนภาษาปัญจาบ (อินเดีย)

เรียนภาษาปัญจาบ (อินเดีย)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาปัญจาบ (อินเดีย)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาปัญจาบ (อินเดีย)

ภาษาปัญจาบ เป็นภาษาที่ใช้พูดในรัฐปัญจาบของอินเดีย และเป็นหนึ่งในภาษาทางการ 22 ภาษาของอินเดีย ภาษาปัญจาบใช้โทนเสียงที่แตกต่างกัน คือ - เสียงสูง, กลางและต่ำ - รวมทั้งการเน้นเสียง ซึ่งทั้งโทนเสียงและการเน้นเสียงจะทำให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคำอีกนัยหนึ่งได้ ภาษาปัญจาบของอินเดียยังใช้คำยืมจากภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษอยู่หลายคำ เช่น ภาษาอังกฤษ ‘bus’ (รถโดยสาร) ในคลิปเสียงด้านล่าง จะมีความเข้าใจร่วมกันกับภาษาปัญจาบของปากีสถาน แต่ที่น่าสนใจคือทั้งคู่ใช้ตัวหนังสือแบบเขียนที่แตกต่างกัน

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

34,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ปัญจาบ (อินเดีย)

  • คำกล่าวของภาษาปัญจาบที่พบบ่อยคำหนึ่งก็คือ 'ภรรยาและอาหาร, ไม่ควรพูดไม่ดีกับทั้งสอง'
  • ปัญจาบ เป็นภาษาของการเต้นรำและการร้องเพลงพื้นบ้านบังกรา (Bhangra) ที่เป็นที่นิยมอย่างมาก 
  • ตัวเขียนที่ใช้เขียนภาษาปัญจาบของอินเดียคือ อักษรคุรมุขี (Gurmukhi) ซึ่งแปลว่า 'จากปากของคุรุ'
  • ชื่อของภาษานี้มาจากภาษาเปอร์เซีย คือ 'ห้า' (panj) และ 'น้ำ' (ab) ซึ่งหมายถึง แควน้ำทั้งห้าของภูมิภาคปัญจาบ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย