เรียนภาษาปัญจาบ (อินเดีย)

เรียนภาษาปัญจาบ (อินเดีย)ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาปัญจาบ (อินเดีย)ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาปัญจาบ (อินเดีย)

ภาษาปัญจาบ เป็นภาษาที่ใช้พูดในรัฐปัญจาบของอินเดีย และเป็นหนึ่งในภาษาทางการ 22 ภาษาของอินเดีย ภาษาปัญจาบใช้โทนเสียงที่แตกต่างกัน คือ - เสียงสูง, กลางและต่ำ - รวมทั้งการเน้นเสียง ซึ่งทั้งโทนเสียงและการเน้นเสียงจะทำให้สามารถแยกความแตกต่างระหว่างคำอีกนัยหนึ่งได้ ภาษาปัญจาบของอินเดียยังใช้คำยืมจากภาษาฮินดีและภาษาอังกฤษอยู่หลายคำ เช่น ภาษาอังกฤษ ‘bus’ (รถโดยสาร) ในคลิปเสียงด้านล่าง จะมีความเข้าใจร่วมกันกับภาษาปัญจาบของปากีสถาน แต่ที่น่าสนใจคือทั้งคู่ใช้ตัวหนังสือแบบเขียนที่แตกต่างกัน

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

34,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

เรื่องสนุกของภาษา — ปัญจาบ (อินเดีย)

  • คำกล่าวของภาษาปัญจาบที่พบบ่อยคำหนึ่งก็คือ 'ภรรยาและอาหาร, ไม่ควรพูดไม่ดีกับทั้งสอง'
  • ปัญจาบ เป็นภาษาของการเต้นรำและการร้องเพลงพื้นบ้านบังกรา (Bhangra) ที่เป็นที่นิยมอย่างมาก 
  • ตัวเขียนที่ใช้เขียนภาษาปัญจาบของอินเดียคือ อักษรคุรมุขี (Gurmukhi) ซึ่งแปลว่า 'จากปากของคุรุ'
  • ชื่อของภาษานี้มาจากภาษาเปอร์เซีย คือ 'ห้า' (panj) และ 'น้ำ' (ab) ซึ่งหมายถึง แควน้ำทั้งห้าของภูมิภาคปัญจาบ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย