เรียนภาษาอาร์เมเนีย

เรียนภาษาอาร์เมเนียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอาร์เมเนียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอาร์เมเนีย

ภาษาอาร์เมเนีย มีภาษาสมัยใหม่อยู่สองสาขา คือ: ตะวันออกและตะวันตก ภาษาอาร์เมเนียตะวันออกเป็นภาษาราชการของอาร์เมเนีย ในขณะที่ภาษาอาร์เมเนียตะวันตกใช้พูดกันโดยผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศอาร์เมเนียเป็นส่วนใหญ่ ผู้พูดทั้งสองสาขาสามารถเข้าใจภาษาที่พูดกันได้บางส่วน แล้วแต่ความคิดเห็นว่าแตกต่างกันเพียงใด ภาษาอาร์เมเนียใน uTalk ใช้การพูดและการสะกดคำแบบภาษาอาร์เมเนียตะวันออก 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อาร์เมเนีย

นากอร์โน-คาราบัค

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

7,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อาร์เมเนีย

เรื่องสนุกของภาษา — อาร์เมเนีย

  • ภาษาอาร์เมเนีย มีตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ถึงขึ้นมีอนุสาวรีย์ในประเทศอาร์เมเนียที่สลักตัวอักษรทั้ง 39 ตัวไว้บนหินก้อนยักษ์
  • มีผู้พูดภาษาอาร์เมเนียที่อาศัยอยู่นอกประเทศอาร์เมเนียมากกว่าผู้พูดที่อยู่ในประเทศเสียอีก
  • เครื่องหมายจบประโยค (full stop) ในภาษาอาร์เมเนียเขียนเหมือนกับตัวโคลอน (colon) ในภาษาอังกฤษ : ส่วนเครื่องหมายคำถามจะมีรูปร่างแบบนี้ ՞.
  • ทับทิมเป็นผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอาร์เมเนีย และเป็นตัวแทนของความโชคดี และความอุดมสมบูรณ์

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย