เรียนภาษาอาร์เมเนีย

เรียนภาษาอาร์เมเนียทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาอาร์เมเนียด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาอาร์เมเนีย

ภาษาอาร์เมเนีย มีภาษาสมัยใหม่อยู่สองสาขา คือ: ตะวันออกและตะวันตก ภาษาอาร์เมเนียตะวันออกเป็นภาษาราชการของอาร์เมเนีย ในขณะที่ภาษาอาร์เมเนียตะวันตกใช้พูดกันโดยผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศอาร์เมเนียเป็นส่วนใหญ่ ผู้พูดทั้งสองสาขาสามารถเข้าใจภาษาที่พูดกันได้บางส่วน แล้วแต่ความคิดเห็นว่าแตกต่างกันเพียงใด ภาษาอาร์เมเนียใน uTalk ใช้การพูดและการสะกดคำแบบภาษาอาร์เมเนียตะวันออก 

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อาร์เมเนีย

นากอร์โน-คาราบัค

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

7,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อาร์เมเนีย

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — อาร์เมเนีย

  • ภาษาอาร์เมเนีย มีตัวอักษรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ถึงขึ้นมีอนุสาวรีย์ในประเทศอาร์เมเนียที่สลักตัวอักษรทั้ง 39 ตัวไว้บนหินก้อนยักษ์
  • มีผู้พูดภาษาอาร์เมเนียที่อาศัยอยู่นอกประเทศอาร์เมเนียมากกว่าผู้พูดที่อยู่ในประเทศเสียอีก
  • เครื่องหมายจบประโยค (full stop) ในภาษาอาร์เมเนียเขียนเหมือนกับตัวโคลอน (colon) ในภาษาอังกฤษ : ส่วนเครื่องหมายคำถามจะมีรูปร่างแบบนี้ ՞.
  • ทับทิมเป็นผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอาร์เมเนีย และเป็นตัวแทนของความโชคดี และความอุดมสมบูรณ์

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย