เรียนภาษากัจฉิ

เรียนภาษากัจฉิทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษากัจฉิด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษากัจฉิ

กัจฉิ เป็นภาษาพูดในเขตกูตจ์ของรัฐคุชราตและภูมิภาคสินธุของปากีสถาน มีการใช้อักษรที่แตกต่างกันเพื่อเขียนภาษากัจฉิในพื้นที่ต่างๆ - ตัวอักษรคุชราตในประเทศอินเดีย และอักษรเปอร์โซ-อารบิกในประเทศปากีสถาน ผู้พูดภาษากัจฉิส่วนใหญ่จะพูดภาษาอื่นอีกอย่างน้อยหนึ่งภาษา อย่างเช่นภาษาคุชราตได้อย่างคล่อง ภาษากัจฉิยืมคำจากเพื่อนบ้าน ได้แก่ ภาษาสินธุ, คุชราตและราชสถาน ความพยายามในการอนุรักษ์ภาษากัจฉิดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และได้รวมถึงความพยายามที่จะเสนอให้กัจฉิเป็นภาษาที่ใช้เรียนในโรงเรียนอีกด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

900,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — กัจฉิ

  • ในประเทศอินเดีย ภาษากัจฉิเขียนโดยใช้ตัวอักษรคุชราต และยังยืมคำศัพท์บางคำจากจากภาษาสินธุ, ภาษาราชสถาน และภาษาคุชราต
  • มีหลายวิธีในการเขียนชื่อภาษานี้เป็นภาษาอังกฤษ รวมไปถึง Kachchi, Kutchi, Kachchhi, Kachi, Katch และ Cutchi
  • Kutch เป็นชื่อของภูมิภาคที่ใช้ภาษากัจฉิสื่อสารกัน แปลว่า 'ที่ลุ่ม'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย