เรียนภาษากัจฉิ

เรียนภาษากัจฉิทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษากัจฉิด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษากัจฉิ

กัจฉิ เป็นภาษาพูดในเขตกูตจ์ของรัฐคุชราตและภูมิภาคสินธุของปากีสถาน มีการใช้อักษรที่แตกต่างกันเพื่อเขียนภาษากัจฉิในพื้นที่ต่างๆ - ตัวอักษรคุชราตในประเทศอินเดีย และอักษรเปอร์โซ-อารบิกในประเทศปากีสถาน ผู้พูดภาษากัจฉิส่วนใหญ่จะพูดภาษาอื่นอีกอย่างน้อยหนึ่งภาษา อย่างเช่นภาษาคุชราตได้อย่างคล่อง ภาษากัจฉิยืมคำจากเพื่อนบ้าน ได้แก่ ภาษาสินธุ, คุชราตและราชสถาน ความพยายามในการอนุรักษ์ภาษากัจฉิดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา และได้รวมถึงความพยายามที่จะเสนอให้กัจฉิเป็นภาษาที่ใช้เรียนในโรงเรียนอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

900,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

เรื่องสนุกของภาษา — กัจฉิ

  • ในประเทศอินเดีย ภาษากัจฉิเขียนโดยใช้ตัวอักษรคุชราต และยังยืมคำศัพท์บางคำจากจากภาษาสินธุ, ภาษาราชสถาน และภาษาคุชราต
  • มีหลายวิธีในการเขียนชื่อภาษานี้เป็นภาษาอังกฤษ รวมไปถึง Kachchi, Kutchi, Kachchhi, Kachi, Katch และ Cutchi
  • Kutch เป็นชื่อของภูมิภาคที่ใช้ภาษากัจฉิสื่อสารกัน แปลว่า 'ที่ลุ่ม'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย