Học tiếng Kutch

Học tiếng Kutch trực tuyến qua những tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng. Tự tin khi nói tiếng Kutch. Hãy bắt đầu học ngay với uTalk!


Về tiếng Kutch

Tiếng Kutch được nói ở quận Kutch, Gujarat và vùng Sindh ở Pakistan. các chữ viết khác nhau được dùng để viết tiếng Kutch ở những vùng khác nhau - chữ viết Gujarat ở Ấn Độ và chữ viết Ba Tư-Ả Rập ở Pakistan. Hầu hết những người nói tiếng Kutch cũng sẽ nói được ít nhất một ngôn ngữ khác, chẳng hạn như nói được tiếng Gujarat một cách trôi chảy. Ngôn ngữ này đã mượn nhiều từ từ các ngôn ngữ lân cận nó bao gồm tiếng Sindh, tiếng Gujarat và tiếng Rajasthan. Những nỗ lực để bảo tồn tiếng Kutch đã được thực hiện trong 50 năm qua và còn bao gồm nỗ lực yêu cầu đưa tiếng Kutch như một ngôn ngữ để học vào trường.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Ấn Độ

People Talking

Số người nói

900.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Ấn-Âu

Ngữ tộc Ấn-Iran

Ngữ chi Indo-Arya

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Kutch

  • Ở Ấn Độ, tiếng Kutch được viết bằng phiên bản hệ thống chữ viết Gujarat. Đồng thời ngôn ngữ này cũng mượn một số từ vựng từ tiếng Sindh, tiếng Rajasthan và tiếng Gujarat.
  • Tiếng Kutch có nhiều cách viết tên trong tiếng Việt, bao gồm Kachchi, Kutchi, Kachchhi, Kachi, Katch và Cutchi.
  • Kutch, tên của khu vực nơi tiếng Kutch được nói, có nghĩa là "vùng đầm lầy".

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi