เรียนภาษาสินธุ

เรียนภาษาสินธุทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสินธุด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสินธุ

ภาษาสินธุ เป็นภาษาประจำภูมิภาคอย่างเป็นทางการของประเทศปากีสถาน, ซึ่งใช้พูดกันในจังหวัดสินธุ โดยมีประชากรอีกน้อยนิดที่พูดภาษานี้ในอินเดีย, ซึ่งจะอยู่ในรัฐคุชราต, ราชสถานและมหาราษฏระ ในปากีสถาน ภาษาสินธุเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอาหรับ ขณะที่ในอินเดียใช้อักษรเทวนาครี - ซึ่งใช้กับภาษาฮินดีด้วย ภาษาสิทธุมีรากมาจากภาษาสันสกฤต แต่การเพิ่มคำศัพท์ล่าสุดจะมาจากภาษาอาหรับ, เปอร์เซียและอูรดู

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ปากีสถาน

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

25,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

เรื่องสนุกของภาษา — สินธุ

  • 'สินธุ' มาจากคำภาษาสันสกฤต หมายถึง 'แม่น้ำ' โดยอ้างถึงแม่น้ำสินธุโดยเฉพาะ
  • ชาวเปอร์เซียโบราณออกเสียง 'สินธุ' เป็น 'ฮินดู', ซึ่งกลายเป็นต้นกำเนิดของทั้ง 'ฮินดู' และ 'อินเดีย'!
  • คำกล่าวหนึ่งของภาษาสินธุกล่าวไว้ว่า 'นิ้วทั้งหมดมีขนาดและรูปร่างไม่เท่ากัน' ซึ่งหมายถึง 'แต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเอง'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย