เรียนภาษาสินธุ

เรียนภาษาสินธุทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาสินธุด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาสินธุ

ภาษาสินธุ เป็นภาษาประจำภูมิภาคอย่างเป็นทางการของประเทศปากีสถาน, ซึ่งใช้พูดกันในจังหวัดสินธุ โดยมีประชากรอีกน้อยนิดที่พูดภาษานี้ในอินเดีย, ซึ่งจะอยู่ในรัฐคุชราต, ราชสถานและมหาราษฏระ ในปากีสถาน ภาษาสินธุเขียนด้วยตัวอักษรภาษาอาหรับ ขณะที่ในอินเดียใช้อักษรเทวนาครี - ซึ่งใช้กับภาษาฮินดีด้วย ภาษาสิทธุมีรากมาจากภาษาสันสกฤต แต่การเพิ่มคำศัพท์ล่าสุดจะมาจากภาษาอาหรับ, เปอร์เซียและอูรดู

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ปากีสถาน

อินเดีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

25,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — สินธุ

  • 'สินธุ' มาจากคำภาษาสันสกฤต หมายถึง 'แม่น้ำ' โดยอ้างถึงแม่น้ำสินธุโดยเฉพาะ
  • ชาวเปอร์เซียโบราณออกเสียง 'สินธุ' เป็น 'ฮินดู', ซึ่งกลายเป็นต้นกำเนิดของทั้ง 'ฮินดู' และ 'อินเดีย'!
  • คำกล่าวหนึ่งของภาษาสินธุกล่าวไว้ว่า 'นิ้วทั้งหมดมีขนาดและรูปร่างไม่เท่ากัน' ซึ่งหมายถึง 'แต่ละคนก็มีความคิดเป็นของตัวเอง'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย