Miễn phí!
$9.99

Nhận ngay gói uTalk hoàn toàn miễn phí dành cho người mới bắt đầu trong hôm nay!

Hãy bắt đầu nói một ngôn ngữ mới hoàn toàn miễn phí cùng uTalk ngay từ hôm nay. Bạn có thể lựa chọn trong hơn 150 ngôn ngữ từ tiếng Azerbaijan (Azeri) cho đến tiếng Zulu. Gói dành cho người mới bắt đầu bao gồm:

Nhận ngay gói miễn phí dành cho người mới bắt đầu

Topic Preview Image Mới Bắt Đầu
Topic Preview Image Đồ Ăn Uống
Topic Preview Image Số đếm đến 20
Topic Preview Image Đi Du Lịch
Topic Preview Image Màu Sắc
Topic Preview Image Những Cụm Từ Trong Giao Tiếp
Topic Preview Image Cụm từ cần thiết
Topic Preview Image Nhà Hàng

Nhận ngay gói miễn phí dành cho người mới bắt đầu

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi

Arrow facing left to cycle backwards through reviews
Arrow facing left to cycle forward through reviews