Naučte se bembsky

Učte se bembsky online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte bembštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O bembsky

Bembština se místně píše také cibemba, ichibemba, icibemba nebo chiwemba. Jako první jazyk ji používají Bembové v Zambii, kde je také společným jazykem pro mluvčí jiných jazyků, kterými se v zemi hovoří. Další mluvčí pak žijí v Tanzanii, Botswaně a Demokratické republice Kongo. Bembština patří mezi bantuské jazyky a stejně jako ostatní jazyky v této jazykové rodině je velmi fonetická: jakmile se naučíte, jak vyslovit každé písmeno, budete schopni vyslovit jakékoli slovo.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Zambie

People Talking

Počet mluvčích

4 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Nigerokonžská

Atlantsko-konžská

Benue-Kongo

Bantuská

Zajímavosti — Bembštiva

  • Bembština je tonální jazyk s pouhými dvěma tóny, ale přesto je nutné se mít na pozoru a rozlišovat například „ulúpwá“ (rodina) a „úlupwá“ (lilek)!
  • Bembština je stejně jako její blízce příbuzná svahilština bantuský jazyk.
  • U anglických slov přejatých do bembštiny dochází k úpravě výslovnosti a gramatiky. „Kettle“ (konvice) je „áka-etulo“, ale „kettles“ (konvice v množném čísle) jsou „útu-etulo“.
  • Všechny věci, živé i neživé, jsou rozděleny do různých skupin. Ty se liší podle předpony, která má navíc variantu pro jednotné a množné číslo.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní