Lær bemba

Lær chibemba på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk bemba språk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om bemba

Bemba er også kjent som chibemba, cibemba, ichibemba, icibemba og chiwemba. Det blir brukt som førstespråk av bembafolket i Zambia, men språket er også mye i bruk blant deler av befolkningen som har noen av landets andre språk som førstespråk. Bembatalere bor også i Tanzania, Botswana og i DRC. Som andre språk i samme språkfamilie - kjent som bantuspråk - så er bemba veldig fonetisk: når du har lært hvordan du uttaler hver bokstav, så vil du kunne uttale alle ordene. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Zambia

People Talking

Antall talere

4 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Nigerkongo

Atlantisk

Benuekongo

Bantu

Morsomme fakta — Bemba

  • Bemba er et tonespråk, de har bare to toner, men man må være obs på forskjellene. For eksempel så betyr 'ulúpwá', 'familie', mens 'úlupwá' betyr 'aubergine'!
  • Som sine nære slektninger swahili, så er bemba et bantuspråk. Engelske låneord har blitt innlemmet i bemba, men uttalen og grammatikken har blitt tilpasset. En 'kettle' (kaffekanne) er 'áka-etulo', mens 'kettles' (kaffekanner) er 'útu-etulo'.
  • Alle ting, levende og ikke-levende, er sortert inn i egne grammatiske grupper. For å forstå hvilken gruppe et ord tilhører, så må man se på forstavelsen ordet bruker. Forstavelsene kommer i entall og flertall. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt