เรียนภาษาเบมบา

เรียนภาษาเบมบาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเบมบาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเบมบา

ภาษาเบมบา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Cibemba, Ichibemba, Icibemba และ Chiwemba ชาวเบมบาในแซมเบียใช้พูดกันเป็นภาษาที่หนึ่ง ซึ่งใช้เป็นภาษากลางในหมู่ผู้พูดภาษาอื่นๆของประเทศอีกด้วย และยังมีผู้พูดอาศัยอยู่ในแทนซาเนีย, บอตสวานาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเหมือนกับภาษาอื่นๆในตระกูลเดียวกัน - ที่เรียกว่าภาษาบันตู - ภาษาเบมบามีหลักการออกเสียงสัทศาสตร์: เมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวแล้ว, คุณจะสามารถออกเสียงคำใดก็ได้ 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แซมเบีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

4,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

เรื่องสนุกของภาษา — เบมบา

  • ภาษาเบมบาเป็นภาษาวรรณยุกต์ ที่มีเพียงสองโทนเสียง ซึ่งผู้เรียนต้องระมัดระวังในการแยกแยะ อย่าง 'ulúpwá' หมายถึง 'ครอบครัว', ส่วน 'úlupwá' หมายถึง 'มะเขือม่วง'!
  • เหมือนกับภาษาที่ใกล้ชิดอย่างภาษาสวาฮีลี ภาษาเบมบาเป็นกลุ่มภาษาบันตู
  • คำภาษาอังกฤษที่ยืมมาใช้ในภาษาเบมบาถูกปรับให้เข้ากับการออกเสียงและหลักไวยากรณ์ อย่าง 'kettle' คือ 'áka-etulo' แต่ 'kettles' คือ 'útu-etulo'
  • ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจัดเป็นกลุ่มเฉพาะที่สามารถระบุได้ด้วยคำนำหน้า ซึ่งมีค่าเทียบเท่าเอกพจน์และพหูพจน์

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย