เรียนภาษาเบมบา

เรียนภาษาเบมบาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเบมบาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเบมบา

ภาษาเบมบา เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Cibemba, Ichibemba, Icibemba และ Chiwemba ชาวเบมบาในแซมเบียใช้พูดกันเป็นภาษาที่หนึ่ง ซึ่งใช้เป็นภาษากลางในหมู่ผู้พูดภาษาอื่นๆของประเทศอีกด้วย และยังมีผู้พูดอาศัยอยู่ในแทนซาเนีย, บอตสวานาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และเหมือนกับภาษาอื่นๆในตระกูลเดียวกัน - ที่เรียกว่าภาษาบันตู - ภาษาเบมบามีหลักการออกเสียงสัทศาสตร์: เมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีออกเสียงตัวอักษรแต่ละตัวแล้ว, คุณจะสามารถออกเสียงคำใดก็ได้ 

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แซมเบีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

4,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เบมบา

  • ภาษาเบมบาเป็นภาษาวรรณยุกต์ ที่มีเพียงสองโทนเสียง ซึ่งผู้เรียนต้องระมัดระวังในการแยกแยะ อย่าง 'ulúpwá' หมายถึง 'ครอบครัว', ส่วน 'úlupwá' หมายถึง 'มะเขือม่วง'!
  • เหมือนกับภาษาที่ใกล้ชิดอย่างภาษาสวาฮีลี ภาษาเบมบาเป็นกลุ่มภาษาบันตู
  • คำภาษาอังกฤษที่ยืมมาใช้ในภาษาเบมบาถูกปรับให้เข้ากับการออกเสียงและหลักไวยากรณ์ อย่าง 'kettle' คือ 'áka-etulo' แต่ 'kettles' คือ 'útu-etulo'
  • ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจัดเป็นกลุ่มเฉพาะที่สามารถระบุได้ด้วยคำนำหน้า ซึ่งมีค่าเทียบเท่าเอกพจน์และพหูพจน์

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย