Naučte se ladino

Učte se ladino online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte ladino bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O ladino

Jazykem ladino, který také bývá nazýván judeo-španělština, hovoří převážně židé, jejichž předci žili v oblasti dnešního Španělska a Portugalska až do svého vyhnání v roce 1492. Přestože se jazyk utvářel v zahraničí, převážně tedy v Osmanské říši, uchovává si řadu rysů z lingvistických variant, kterými se hovořilo ve středověké Ibérii, což vysvětluje jeho podobnost s kastilskou španělštinou. UNESCO dnes jazyk klasifikuje jako ohrožený a tato aplikace vznikla ve spolupráci s archivem Ladino 21, který pracuje na propagaci a dokumentaci tohoto jazyka.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Turecko

Izrael

Řecko

Spojené státy

Bulharsko

Severní Makedonie

Argentina

Uruguay

Chile

People Talking

Počet mluvčích

50 000

Family Tree

Jazyková rodina

Románská

Turkická

Semitská

Indoevropská

Zajímavosti — Ladino

  • Jazyk ladino vytvořily komunity sefardských Židů. Slovo „sefardský“ pochází ze slova „Sefarad“, což je hebrejský název pro Španělsko.
  • V historii se jazyk ladino zapisoval hebrejským, písmem, ale nyní se častěji píše latinkou.
  • Na jazyku jsou patrné vlivy například hebrejštiny, turečtiny a řečtiny.
  • Když chcete cestovatelům popřát šťastnou cestu, řeknete „kaminos de leche i miel“, což znamená „nechť následujete cesty mléka a medu“.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní