Opi tšwanaa

Opi käytännön setswanaa arkielämän tilanteisiin! Yksinkertaista, nopeaa ja helppoa oppimista. Puhu tswanaa varmuudella. Aloita nyt uTalkin avulla!


Tietoa tswanasta

Tswana eli setswana on Botswanan kansalliskieli, ja sillä on maassa yli miljoona puhujaa. Sillä on lisäksi virallisen kielen asema Etelä-Afrikassa, jossa sitä puhuu yli 3,5 miljoonaa ihmistä. Sitä puhutaan myös Namibiassa ja Zimbabwessa. Se on läheistä sukua sotholle. Tswana kuuluu bantukieliin. Tämä on iso kielikunta, johon kuuluvia kieliä puhutaan laajalla alueella Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Eräs bantukielten ominaispiirteistä on substantiiviluokkajärjestelmä, jossa substantiivit on ryhmitelty eri luokkiin sen mukaan, viittaavatko ne esimerkiksi elollisiin olentoihin, elottomiin esineisiin, kasveihin, ihmisiin vai abstrakteihin käsitteisiin. Substantiivit käyttäytyvät eri tavoin niiden luokasta riippuen.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Missä sitä puhutaan?

Botswana

Etelä-Afrikka

Zimbabwe

People Talking

Puhujien määrä

5 000 000

Family Tree

Kielikunta

Nigeriläis-kongolaiset kielet

Atlantinkongolaiset kielet

Benuenkongolaiset kielet

Bantukielet

Hauskoja faktoja — Tswana

  • Tswanan kielessä on sanonta "Syöminen muiden kanssa jakamatta on kuin kiroilemista pureskellen".
  • Tswana on Botwanan yleisin puhuttu kieli; yleisin kirjoitettu kieli on englanti.
  • Tswanassa on kaksi toonia: korkea ja matala. Matalaa toonia käyttävät sanat ovat yleisempiä.

Jo yli 30 miljoonaa ihmistä on aloittanut uuden kielen oppimisen uTalkin avulla

Treasure

Yli 2 500 sanaa ja fraasia ja yli 60 aihetta, jotka kattavat arkielämän tilanteet

Native Speakers

Harjoittele puhumista ja vertaa ääntämystäsi äidinkielisiin puhujiin

Games

Peleihin perustuva oppiminen on hauskaa ja intuitiivista