เรียนภาษาบอตสวานา

เรียนภาษาบอตสวานาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาบอตสวานาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาบอตสวานา

ภาษาบอตสวานา หรือ เซสวานา เป็นภาษาประจำชาติของบอตสวานา, ซึ่งมีผู้พูดมากกว่า 1 ล้านคน และเป็นหนึ่งในภาษาทางการของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีผู้พูดมากกว่า 3.5 ล้านคน ยังเป็นภาษาพูดในประเทศนามิเบียและซิมบับเวอีกด้วย โดยมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโซโท บอตสวานาเป็นภาษาบันตู ซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่แผ่ขยายไปทั่วแอฟริกาตอนใต้ของซาฮารา ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของภาษาเหล่านี้คือ ระบบประเภทของคำนามซึ่งแต่ละคำนามจะถูกจัดกลุ่ม ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสิ่งมีชีวิต, ไม่มีชีวิต, พืชพันธุ์, มนุษย์, นามธรรม ฯลฯ และจะมีกริยาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทนี้

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

บอตวานา

แอฟริกาใต้

ซิมบับเว

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

เรื่องสนุกของภาษา — บอตสวานา

  • 'การกินโดยไม่แบ่งปันก็เหมือนกับการสาบานเพียงลมปากของคุณ' เป็นสุภาษิตของภาษาบอตสวานา
  • บอตสวานาเป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายในสาธารณรัฐบอตสวานา และภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขียนที่แพร่หลายมากที่สุด
  • ภาษาบอตสวานามีสองเสียง, คือเสียงสูงและต่ำ, และคำส่วนใหญ่จะใช้เสียงต่ำมากกว่า

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย