เรียนภาษาบอตสวานา

เรียนภาษาบอตสวานาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาบอตสวานาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาบอตสวานา

ภาษาบอตสวานา หรือ เซสวานา เป็นภาษาประจำชาติของบอตสวานา, ซึ่งมีผู้พูดมากกว่า 1 ล้านคน และเป็นหนึ่งในภาษาทางการของแอฟริกาใต้ ซึ่งมีผู้พูดมากกว่า 3.5 ล้านคน ยังเป็นภาษาพูดในประเทศนามิเบียและซิมบับเวอีกด้วย โดยมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับโซโท บอตสวานาเป็นภาษาบันตู ซึ่งเป็นตระกูลภาษาที่แผ่ขยายไปทั่วแอฟริกาตอนใต้ของซาฮารา ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของภาษาเหล่านี้คือ ระบบประเภทของคำนามซึ่งแต่ละคำนามจะถูกจัดกลุ่ม ขึ้นอยู่กับว่าเป็นสิ่งมีชีวิต, ไม่มีชีวิต, พืชพันธุ์, มนุษย์, นามธรรม ฯลฯ และจะมีกริยาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทนี้

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

บอตวานา

แอฟริกาใต้

ซิมบับเว

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

5,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — บอตสวานา

  • 'การกินโดยไม่แบ่งปันก็เหมือนกับการสาบานเพียงลมปากของคุณ' เป็นสุภาษิตของภาษาบอตสวานา
  • บอตสวานาเป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายในสาธารณรัฐบอตสวานา และภาษาอังกฤษเป็นภาษาเขียนที่แพร่หลายมากที่สุด
  • ภาษาบอตสวานามีสองเสียง, คือเสียงสูงและต่ำ, และคำส่วนใหญ่จะใช้เสียงต่ำมากกว่า

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย