Leer Laotiaans

Leer Laotiaans online met situaties uit het dagelijks leven! Eenvoudig, snel en gemakkelijk leren! Spreek Laotiaans met zelfvertrouwen. Begin nu met uTalk!


Over Laotiaans

Het Laotiaans is de officiële taal van Laos en wordt ook gesproken in het noordoosten van Thailand. De taal is zo nauw verwant aan het Thai dat de sprekers van beide talen elkaar in hoge mate kunnen verstaan. Dit is gedeeltelijk omdat het Laotiaans veel woorden uit het Thai heeft geleend. Het heeft ook veel geleend uit het Sanskriet en Pali. Het Laotiaans is een toontaal; de zes tonen kunnen de betekenis veranderen van de vaak eenlettergrepige woorden. Het dialect uit Vientiane wordt in het algemeen gezien als het standaard dialect, ook al is dat officieel niet zo. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Waar wordt het gesproken?

Laos

People Talking

Aantal sprekers

30.000.000

Family Tree

Taalfamilie

Tai–Kadai

Kam-Tai

Tai

Pretfeiten — Laotiaans

  • Laos is 'het land van de miljoen olifanten', een vertaling van de naam van het oude Laotiaanse rijk, Lan Xan.
  • In het Laotiaans zijn geen spaties tussen de woorden: een ruimte duidt het einde van de zin aan.
  • Er zijn recentelijk pogingen gedaan om het aantal medeklinkers te verminderen, omdat velen dezelfde klank hebben.

Meer dan 30 miljoen mensen zijn begonnen met het spreken van een nieuwe taal met uTalk

Treasure

Meer dan 2500 woorden en zinnen over meer dan 60 onderwerpen die dagelijkse situaties behandelen.

Native Speakers

Oefen met spreken en vergelijk je uitspraak met die van de moedertaalsprekers. 

Games

Op spellen gebaseerd leren is leuk en intuïtief.