Lär dig lao

Lär dig lao online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala lao med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om lao

Lao – eller laotiska – är det officiella språket i Laos och talas även i nordöstra Thailand. Språket är så pass nära besläktat med thai att talare av dessa språk kan förstå varandra relativt väl. Detta beror delvis på att lao har lånat många ord från thai. Det lånar även från sanskrit och pali. Lao är ett tonalt språk med sex toner. Tonerna hjälper till att skilja på betydelserna för de enstaviga ord som utgör den största delen av ordförrådet. Vientiane-dialekten anses generellt vara standarddialekten, även om den inte har officiellt status.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Laos

People Talking

Antal talare

30 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Tai-kadai

Kam-tai

Tai

Roliga fakta — Lao

  • Laos är känt som "landet med miljoner elefanter", en översättning av namnet på ett forna laotiskt imperium, Lan Xan.
  • Lao har inga mellanrum mellan orden: ett mellanrum anger slutet på en fras.
  • Man har nyligen gjort försök att officiellt minska antalet konsonanter i det laotiska skriftsystemet, eftersom många av dem har samma uttal.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv