เรียนภาษาลาว

เรียนภาษาลาวทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลาวด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลาว

ภาษาลาว เป็นภาษาราชการของลาว และยังใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภาษาลาวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภาษาไทย จนผู้พูดภาษาเหล่านี้สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาษาลาวมีคำยืมจากภาษาไทยมากมาย นอกจากนี้ยังยืมคำมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตอีกด้วย ภาษาลาวเป็นภาษาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำ: เสียงทั้งหกโทน ช่วยทำให้คำศัพท์พยางค์เดียวจำนวนมากมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปภาษาถิ่นเวียงจันทน์ถือว่าเป็นภาษามาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทางการก็ตาม 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ลาว

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

30,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไท-กะได

กัม-ไท

ไท

เรื่องสนุกของภาษา — ลาว

  • ลาวได้รับการขนานนามว่าเป็น 'ดินแดนล้านช้าง' ซึ่งเป็นคำแปลของชื่ออาณาจักรลาวโบราณ, ราชอาณาจักรล้านช้างนั่นเอง
  • ในภาษาลาว ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ: การเว้นวรรคแสดงถึงการจบวลี
  • เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการพยายามที่จะลดจำนวนพยัญชนะในภาษาลาวอย่างเป็นทางการเนื่องจากมีพยัญชนะหลายตัวระบุเสียงเดียวกัน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย