เรียนภาษาลาว

เรียนภาษาลาวทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาลาวด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาลาว

ภาษาลาว เป็นภาษาราชการของลาว และยังใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภาษาลาวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภาษาไทย จนผู้พูดภาษาเหล่านี้สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีเลยทีเดียว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภาษาลาวมีคำยืมจากภาษาไทยมากมาย นอกจากนี้ยังยืมคำมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตอีกด้วย ภาษาลาวเป็นภาษาที่มีเสียงสูงเสียงต่ำ: เสียงทั้งหกโทน ช่วยทำให้คำศัพท์พยางค์เดียวจำนวนมากมีความหมายที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปภาษาถิ่นเวียงจันทน์ถือว่าเป็นภาษามาตรฐาน ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นทางการก็ตาม 

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ลาว

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

30,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไท-กะได

กัม-ไท

ไท

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ลาว

  • ลาวได้รับการขนานนามว่าเป็น 'ดินแดนล้านช้าง' ซึ่งเป็นคำแปลของชื่ออาณาจักรลาวโบราณ, ราชอาณาจักรล้านช้างนั่นเอง
  • ในภาษาลาว ไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ: การเว้นวรรคแสดงถึงการจบวลี
  • เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการพยายามที่จะลดจำนวนพยัญชนะในภาษาลาวอย่างเป็นทางการเนื่องจากมีพยัญชนะหลายตัวระบุเสียงเดียวกัน

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย