Lær laotisk

Lær laotisk på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk laotisk med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om laotisk

Laotisk er det offisielle språket i Laos, men blir også brukt i det nord-østre Thailand. Språket er så nært beslektet med thai at de to språkene har høy grad av gjensidig forståelse. Dette er delvis fordi laotisk har en hel del låneord fra thai. Språket har også låneord fra sanskrit og pali. Laotisk er et tonespråk: de seks forskjellige tonene hjelper til med å uttrykke forskjellige betydninger i et språk som primært har et ordforråd bestående av enstavelsesord. Vientiane dialekten blir ansett som standard dialekten, selv om dette ikke er offisielt godkjent.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Laos

People Talking

Antall talere

30 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Tai-kadai

Tai-kadai

Tai

Morsomme fakta — Laotisk

  • Laos er kjent som 'landet med en million elefanter', som er en oversettelse av navnet for det antikke Lao imperiet, Lan Xan.
  • På laotisk er det ikke mellomrom imellom ord: et mellomrom indikerer slutten på en setning.
  • Det har i det siste vært flere forsøk på å offisielt redusere antallet konsonanter i laotisk, siden mange av konsonantene representerer samme lyd. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt