Leer Zoeloe

Leer Zoeloe online met situaties uit het dagelijks leven! Eenvoudig, snel en gemakkelijk leren! Spreek Zoeloe met zelfvertrouwen. Begin nu met uTalk!


Over Zoeloe

Het Zoeloe, dat klikgeluiden bevat, wordt gesproken in de KwaZulu-Natal Provincie in Zuid-Afrika. Het is de taal met het grootste aantal moedertaalsprekers van de elf officiële talen in Zuid-Afrika. Het wordt ook gesproken in Swaziland, Botswana, Lesotho, Malawi en Mozambique. Het is nauw verwant aan Xhosa, Swati en Ndebele; sprekers van deze vier talen kunnen elkaar over en weer verstaan.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Waar wordt het gesproken?

Zuid-Afrika

People Talking

Aantal sprekers

16.000.000

Family Tree

Taalfamilie

Niger-Congo

Atlantische Congo

Benue-Congo

Bantoe

Pretfeiten — Zoeloe

  • Zoeloe's Latijnse alfabet werd in de 19e eeuw ontwikkeld door Christelijke missionarissen. Klikkende klanken worden weergegeven door de letters c, q en x. 
  • Zelfstandig naamwoorden worden in de taal verschillend ingedeeld naar gelang het een dier, plant of mens betreft en dit kan de betekenis van een zin veranderen. 
  • Het Zoeloe spreekwoord 'ingwe idla ngamabala' - letterlijk 'een luipaard eet door middel van zijn vlekken' - betekent dat iedereen kan overleven als men zijn of haar bijzondere talenten maar gebruikt.
  • 'Sawubona' is een gangbare Zoeloe begroeting en betekent letterlijk 'we zien jou'. 

Meer dan 30 miljoen mensen zijn begonnen met het spreken van een nieuwe taal met uTalk

Treasure

Meer dan 2500 woorden en zinnen over meer dan 60 onderwerpen die dagelijkse situaties behandelen.

Native Speakers

Oefen met spreken en vergelijk je uitspraak met die van de moedertaalsprekers. 

Games

Op spellen gebaseerd leren is leuk en intuïtief.