เรียนภาษาซูลู

เรียนภาษาซูลูทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาซูลูด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาซูลู

ภาษาซูลู เป็นภาษาที่มีการออกเสียงแบบคลิกด้วย โดยใช้สื่อสารกันในจังหวัดควาซูลู-นาทัลในแอฟริกาใต้ โดยมีผู้เป็นเจ้าของภาษามากที่สุดในบรรดาภาษาราชการทั้งหมด 11 ภาษาของแอฟริกาใต้ และยังใช้กันในประเทศสวาซิแลนด์, บอตสวานา, เลโซโท, มาลาวีและโมซัมบิก โดยมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ ภาษาคะห์โอซา, สวาติและเอ็นเดเบเล และผู้พูดของทั้งสี่ภาษาสามารถเข้าใจกันได้อย่างง่ายดาย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แอฟริกาใต้

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

16,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

เรื่องสนุกของภาษา — ซูลู

  • ตัวอักษรละตินของภาษาซูลู ได้พัฒนามาจากกลุ่มคริสเตียนมิชชันนารีในยุคศตวรรษที่ 19 เสียงคลิกเป็นตัวแทนของตัวอักษร c, q และ x
  • คำนามในภาษานี้ถูกจัดประเภทแตกต่างกันไป โดยแยกตามความเป็น สิงสาราสัตว์ พืชพันธุ์ หรือมนุษย์ และสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของประโยคได้
  • ภาษิตในภาษาซูลูว่า 'ingwe idla ngamabala' แปลตรงตัวว่า 'a leopard eats by means of its spots' (เสือดาวหากินได้โดยลายจุดบนตัวของมัน) หมายถึง คนทุกคนสามารถเอาตัวรอดได้โดยใช้ความสามารถเฉพาะทางของตัวเอง
  • 'Sawubona' เป็นคำที่ใช้ทักทายกันทั่วไปในภาษาซูลู มีความหมายตรงตัวว่า 'we see you' (เราเจอคุณ)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย