เรียนภาษาซูลู

เรียนภาษาซูลูทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาซูลูด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาซูลู

ภาษาซูลู เป็นภาษาที่มีการออกเสียงแบบคลิกด้วย โดยใช้สื่อสารกันในจังหวัดควาซูลู-นาทัลในแอฟริกาใต้ โดยมีผู้เป็นเจ้าของภาษามากที่สุดในบรรดาภาษาราชการทั้งหมด 11 ภาษาของแอฟริกาใต้ และยังใช้กันในประเทศสวาซิแลนด์, บอตสวานา, เลโซโท, มาลาวีและโมซัมบิก โดยมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ ภาษาคะห์โอซา, สวาติและเอ็นเดเบเล และผู้พูดของทั้งสี่ภาษาสามารถเข้าใจกันได้อย่างง่ายดาย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

แอฟริกาใต้

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

16,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ซูลู

  • ตัวอักษรละตินของภาษาซูลู ได้พัฒนามาจากกลุ่มคริสเตียนมิชชันนารีในยุคศตวรรษที่ 19 เสียงคลิกเป็นตัวแทนของตัวอักษร c, q และ x
  • คำนามในภาษานี้ถูกจัดประเภทแตกต่างกันไป โดยแยกตามความเป็น สิงสาราสัตว์ พืชพันธุ์ หรือมนุษย์ และสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของประโยคได้
  • ภาษิตในภาษาซูลูว่า 'ingwe idla ngamabala' แปลตรงตัวว่า 'a leopard eats by means of its spots' (เสือดาวหากินได้โดยลายจุดบนตัวของมัน) หมายถึง คนทุกคนสามารถเอาตัวรอดได้โดยใช้ความสามารถเฉพาะทางของตัวเอง
  • 'Sawubona' เป็นคำที่ใช้ทักทายกันทั่วไปในภาษาซูลู มีความหมายตรงตัวว่า 'we see you' (เราเจอคุณ)

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย