Lær nepali

Lær nepali på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk nepali med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om nepali

Mer enn 120 forskjellige språk snakkes i Nepal, men det nasjonale språket nepali er det som er mest utbredt. Dette er språket som brukes i skolesystemet og av myndighetene. Nepali brukes også i Bhutan samt i deler av India og Myanmar. Språket har fått innflytelser fra sanskrit og nabospråkene tibetansk og burmesisk. Det har også likhetstrekk med hindi som bruker samme skriftspråk. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Nepal

India

Bhutan

People Talking

Antall talere

17 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Indoeuropeiske

Indoiransk

Indoarisk

Morsomme fakta — Nepali

  • Ved å si 'Ikke spør om adressen til en landsby du ikke har tenkt til å besøke', så har en nepaler bedt deg om å passe på deg selv og ikke blande deg!
  • Noen pronomen som 'han' og 'hun' kan ha opptil åtte forskjellige format ut ifra hvor formelt du skal tiltale noen, eller hvor nærme eller langt borte personen du snakker om er. 
  • De som snakker nepali blander ofte sammen lydene av 's' og 'sh', de blir ofte begge uttalt som 's'.

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt