Балба хэл сураарай

Балба хэлийг онлайнаар жинхэнэ амьдралд тулгуурлаж сураарай! uTalk-тай яг одоо Балба хэлийг сурч итгэлтэй ярьж эхлээрэй!


Балба хэлний тухай

Хэдийгээр Балба улс 120 гаруй төрлийн хэлтэй боловч үндэсний Балба хэл нь хамгийн түгээмэл ярилцдаг хэл юм. Уг хэлийг ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон засгийн газрын үйл хэрэгт ашигладаг. Мөн Бутан, Мьянмар, Энэтхэгийн зарим нутгуудад Балба хэлээр ярилцдаг. Балба хэлний үгсийн санд Санскрит хэлнээс гадна хөрш зэргэлдээх Төвөд, Бирм хэлнүүдийн нөлөө их байдаг. Мөн түүнчлэн Хинди хэлтэй төстэй, ижил бичиг үсэгтэй.      

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Энэ хэлээр хаана хэлэлцдэг вэ?

Балба

Энэтхэг

Бутан

People Talking

Хэлэлцэгчдийн тоо

17,000,000

Family Tree

Хэлний бүлэг

Энэтхэг-Европ

Энэтхэг-Иран

Энэтхэг-Ари

Сонирхолтой баримтууд — Балба

  • Балбачууд 'өөрийгөө хичээ, бусдын хэрэгт бүү оролц' гэсэн санааг 'очихгүй тосгоны хаягийг бүү асуу' гэсэн хэллэгээр илэрхийлдэг. 
  • 'тэр эмэгтэй', 'тэр эрэгтэй' гэх мэт төлөөний үгсийг хүндлэл, хол, ойр байгаа эсэхээс хамааран бараг найман янзаар илэрхийлж болдог. 
  • Балбачууд 's', 'sh' үсгүүдийн дуудлагыг хооронд нь үргэлж андуурдаг бөгөөд хоёуланг нь 's' гэж дууддаг.

uTalk-тай 30 гаруй сая хэрэглэгчид шинэ хэлээр ярьж сурчээ

Treasure

Өдөр тутмын хэрэглээг багтаасан 60+сэдвүүд 2500 гаруй үг, хэллэгүүдтэй

Native Speakers

Ярианы дадлага хийж өөрийнхөө дуудлагыг унаган хэлтнийхтэй харьцуулаарай.

Games

Тоглоомд суурилсан сургалт сонирхол татам бас зугаатай