เรียนภาษาเนปาล

เรียนภาษาเนปาลทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเนปาลด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเนปาล

มีการพูดภาษาต่างๆมากกว่า 120 ภาษาในเนปาล แต่ภาษาประจำชาติเนปาลเป็นภาษาที่ใข้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มีการใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ภาษาเนปาลยังใช้พูดกันในภูฏาน และบางส่วนของอินเดีย ละพม่า รวมถึงได้รับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤต และเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง ภาษาทิเบตและภาษาพม่า นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับภาษาฮินดีซึ่งใช้รูปแบบการเขียนเดียวกันอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เนปาล

อินเดีย

ภูฏาน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

17,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

เรื่องสนุกของภาษา — เนปาล

  • ชาวเนปาลจะบอกให้คุณไปสนใจเรื่องของตัวเองเถอะ ด้วยการพูดว่า 'อย่าขอที่อยู่ของหมู่บ้านที่คุณจะไม่ไป'!
  • สรรพนามบางคำ เช่น 'เขา' และ 'เธอ' สามารถมีได้ถึงแปดรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเป็นทางการและขึ้นอยู่ว่าบุคคลที่ถูกพูดถึงนั้นอยู่ใกล้หรือไกลออกไป
  • ผู้พูดภาษาเนปาลมักสับสนระหว่างเสียง 's' และ 'sh' เลยทั้งคู่ออกเสียงว่า 's'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย