เรียนภาษาเนปาล

เรียนภาษาเนปาลทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาเนปาลด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาเนปาล

มีการพูดภาษาต่างๆมากกว่า 120 ภาษาในเนปาล แต่ภาษาประจำชาติเนปาลเป็นภาษาที่ใข้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มีการใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนและหน่วยงานราชการ ภาษาเนปาลยังใช้พูดกันในภูฏาน และบางส่วนของอินเดีย ละพม่า รวมถึงได้รับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤต และเพื่อนบ้านใกล้เคียงอย่าง ภาษาทิเบตและภาษาพม่า นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับภาษาฮินดีซึ่งใช้รูปแบบการเขียนเดียวกันอีกด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

เนปาล

อินเดีย

ภูฏาน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

17,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

อินโด-ยูโรเปียน

อินโด-อิเรเนียน

อินโด-อารยัน

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — เนปาล

  • ชาวเนปาลจะบอกให้คุณไปสนใจเรื่องของตัวเองเถอะ ด้วยการพูดว่า 'อย่าขอที่อยู่ของหมู่บ้านที่คุณจะไม่ไป'!
  • สรรพนามบางคำ เช่น 'เขา' และ 'เธอ' สามารถมีได้ถึงแปดรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเป็นทางการและขึ้นอยู่ว่าบุคคลที่ถูกพูดถึงนั้นอยู่ใกล้หรือไกลออกไป
  • ผู้พูดภาษาเนปาลมักสับสนระหว่างเสียง 's' และ 'sh' เลยทั้งคู่ออกเสียงว่า 's'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย