Lær joruba

Lær joruba på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk joruba med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om joruba

Joruba er et av Nigerias mest brukte språk ved siden av igbo, hausa, engelsk og nigeriansk pidgin. Det er mest brukt i den sør-vestre delen av Nigeria og i Benin, hvor omtrent 17% av befolkningen bruker språket. I likhet med fon og ewe er joruba en del av nigerkongo-familien, som er en språkfamilie som strekker seg fra Nigeria til østlige Ghana. Det er tre toner i joruba - høy, middels og lav - disse påvirker et ords betydning. Joruba har flere låneord fra arabisk og hausa. Det er ikke uvanlig å doble ord for å legge ekstra trykk på noe. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Nigeria

People Talking

Antall talere

40 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Nigerkongo

Atlantisk

Øst-kwa

 Joruboid

Morsomme fakta — Joruba

  • Det er et uttrykk som går som følger, 'en skulptør blir tilkalt, og hakkespetten dukker opp', som betyr at man aldri skal være kjepphøy.
  • Et annet uttrykk går som følger, 'den kongen som har et slott som har blitt brent, har økt skjønnheten til slottet', eller aldri så galt at det ikke er godt for noe.
  • Navn på joruba blir tradisjonelt valgt ut ifra deres betydning som 'Gud ga meg glede' eller 'rikdom har blitt mer'. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt