เรียนภาษาโยรูบา

เรียนภาษาโยรูบาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาโยรูบาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาโยรูบา

ภาษาโยรูบา เป็นหนึ่งในภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดของไนจีเรีย ควบคู่กับภาษาอิกโบ, เฮาชา, อังกฤษและภาษาพิดจินของไนจีเรีย ส่วนใหญ่จะพูดในทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย และในเบนินประมาณ 17% ของประชากรพูดภาษานี้ และเช่นเดียวกับภาษาฟอนและอียู (Fon and Ewe), ภาษาโยรูบาก็อยู่ในตระกูลภาษาโวลตา-ไนเจอร์ ที่แพร่กระจายจากไนจีเรียไปจนถึงกานาตะวันออก ภาษาโยรูบามีสามเสียง - สูง, กลางและต่ำ ซึ่งมีผลต่อความหมายของคำ ภาษาโยรูบาได้ยืมคำศัพท์มากมายมาจากภาษาอาหรับและเฮาซา นอกจากนี้ยังสามารถซ้ำคำเพื่อเน้นเป็นพิเศษอีกด้วย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ไนจีเรีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

40,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

โวลตา-ไนเจอร์

โยรูบอยด์

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — โยรูบา

  • การออกเสียงวรรณยุกต์ช่วยแยกคำว่า bàtà (แปลว่า รองเท้า) ออกจากคำว่า bàtá (กลองชนิดหนึ่ง)
  • มีคำกล่าวที่ว่า 'a sculptor is summoned and the woodpecker shows up' ซึ่งหมายความว่า อย่าคิดว่าตัวเองสูงส่งเกินไป
  • อีกหนึ่งสุภาษิตว่า 'the king’s palace that got burnt added beauty to it' แปลว่า เมฆทุกก้อนจะมีเส้นแสงสีเงินเสมอ ซึ่งก็หมายถึง สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะย่ำแย่ก็อาจมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่
  • ชื่อในภาษาโยรูบาตามประเพณีนั้น ถูกเลือกตามความหมายเช่น 'พระเจ้าประทานความสุขให้ฉัน' หรือ 'ความมั่งคั่งมั่งมีมากขึ้น'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย