เรียนภาษาโยรูบา

เรียนภาษาโยรูบาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาโยรูบาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาโยรูบา

ภาษาโยรูบา เป็นหนึ่งในภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดของไนจีเรีย ควบคู่กับภาษาอิกโบ, เฮาชา, อังกฤษและภาษาพิดจินของไนจีเรีย ส่วนใหญ่จะพูดในทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรีย และในเบนินประมาณ 17% ของประชากรพูดภาษานี้ และเช่นเดียวกับภาษาฟอนและอียู (Fon and Ewe), ภาษาโยรูบาก็อยู่ในตระกูลภาษาโวลตา-ไนเจอร์ ที่แพร่กระจายจากไนจีเรียไปจนถึงกานาตะวันออก ภาษาโยรูบามีสามเสียง - สูง, กลางและต่ำ ซึ่งมีผลต่อความหมายของคำ ภาษาโยรูบาได้ยืมคำศัพท์มากมายมาจากภาษาอาหรับและเฮาซา นอกจากนี้ยังสามารถซ้ำคำเพื่อเน้นเป็นพิเศษอีกด้วย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

ไนจีเรีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

40,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

โวลตา-ไนเจอร์

โยรูบอยด์

เรื่องสนุกของภาษา — โยรูบา

  • การออกเสียงวรรณยุกต์ช่วยแยกคำว่า bàtà (แปลว่า รองเท้า) ออกจากคำว่า bàtá (กลองชนิดหนึ่ง)
  • มีคำกล่าวที่ว่า 'a sculptor is summoned and the woodpecker shows up' ซึ่งหมายความว่า อย่าคิดว่าตัวเองสูงส่งเกินไป
  • อีกหนึ่งสุภาษิตว่า 'the king’s palace that got burnt added beauty to it' แปลว่า เมฆทุกก้อนจะมีเส้นแสงสีเงินเสมอ ซึ่งก็หมายถึง สถานการณ์ที่ดูเหมือนจะย่ำแย่ก็อาจมีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่
  • ชื่อในภาษาโยรูบาตามประเพณีนั้น ถูกเลือกตามความหมายเช่น 'พระเจ้าประทานความสุขให้ฉัน' หรือ 'ความมั่งคั่งมั่งมีมากขึ้น'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย