Lär dig yoruba

Lär dig yoruba online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala yoruba med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om yoruba

Yoruba är ett av Nigerias mest talade språk tillsammans med igbo, hausa, engelska och Nigeria-pidgin. Det talas framförallt i den sydvästra delen av Nigeria och Benin, där cirka 17 % av befolkningen kan språket. Liksom fon och ewe är yoruba ett Niger-Kongospråk, en språkfamilj som sträcker sig från Nigeria till östra Ghana. Yoruba har tre toner – hög, medel och låg – vilket påverkar ordens betydelse. Yoruba har lånat många ord från arabiska och hausa. Man kan även dubbla orden för extra emfas.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Nigeria

People Talking

Antal talare

40 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Niger-Kongospråk

Atlant-Kongo

Volta-Niger

Yorubiska

Roliga fakta — Yoruba

  • Det finns ett talesätt som lyder "en skulptör har tillkallats och en hackspett dyker upp", vilket betyder att man aldrig ska vara för självgod.
  • Ordspråket "kungens palats som brann blev vackrare" betyder att det kommer något gott ur allt.
  • Yoruba-namn väljs enligt tradition för sin betydelse, såsom "Gud hav mig glädje" eller "välståndet har ökat".

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv