เรียนภาษามาเลย์

เรียนภาษามาเลย์ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษามาเลย์ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษามาเลย์

ภาษามาเลย์ที่ uTalk ใช้สอนเป็นเวอร์ชันมาตรฐานที่พูดในประเทศมาเลเซียและยังเป็นที่เข้าใจในสิงคโปร์ ซึ่งภาษามาเลย์เป็นหนึ่งในสี่ภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์ ภาษามาเลย์ยังใช้กันในประเทศบรูไน ซึ่งมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันเล็กน้อย และในอินโดนีเซียซึ่งเรียกว่า บาฮาซาอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นภาษาที่แยกออกไปอีก ถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันมากก็ตาม ภาษามาเลย์มีคำยืมจากภาษาอาหรับมาเป็นจำนวนมาก, รวมทั้งรับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤต, ทมิฬ, ดัตช์และโปรตุเกส เมื่อเร็วๆนี้ยังเริ่มซึมซับคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาอีกมากมาย

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

มาเลเซีย

สิงคโปร์

บรูไน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

33,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

มาลาโย-จามิก

มาเลย์อิก

เรื่องสนุกของภาษา — มาเลย์

  • ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะคล้ายกับภาษาอินโดนีเซีย แต่ก็ยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับความหมาย ตัวอย่างเช่น คำว่า 'buntut' แปลว่า 'หาง' ในภาษาอินโดนีเซีย แต่กลับแปลว่า 'ด้านหลัง' ในภาษามาเลย์! หรือคำว่า 'Sup buntut sapi' ที่แปลว่า 'ซุปหางวัว' ในภาษาอินโดนีเซีย จะกลายเป็น 'ซุปบั้นท้ายวัว' ได้ในภาษามาเลย์
  • ไวยากรณ์ในภาษามาเลย์นั้น ค่อนข้างง่ายเพราะไม่มีเพศ และไม่มีคำกริยาผันตามกาลเวลา การใช้คำพหูพจน์มีวิธีง่ายๆโดยการพูดคำศัพท์ซ้ำอีกรอบ เช่น 'burung' แปลว่า 'นก' และ 'burung-burung' แปลว่า 'นกหลายตัว'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย