เรียนภาษามาเลย์

เรียนภาษามาเลย์ทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษามาเลย์ด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษามาเลย์

ภาษามาเลย์ที่ uTalk ใช้สอนเป็นเวอร์ชันมาตรฐานที่พูดในประเทศมาเลเซียและยังเป็นที่เข้าใจในสิงคโปร์ ซึ่งภาษามาเลย์เป็นหนึ่งในสี่ภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์ ภาษามาเลย์ยังใช้กันในประเทศบรูไน ซึ่งมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันเล็กน้อย และในอินโดนีเซียซึ่งเรียกว่า บาฮาซาอินโดนีเซีย ถือว่าเป็นภาษาที่แยกออกไปอีก ถึงแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันมากก็ตาม ภาษามาเลย์มีคำยืมจากภาษาอาหรับมาเป็นจำนวนมาก, รวมทั้งรับอิทธิพลจากภาษาสันสกฤต, ทมิฬ, ดัตช์และโปรตุเกส เมื่อเร็วๆนี้ยังเริ่มซึมซับคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาอีกมากมาย

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

มาเลเซีย

สิงคโปร์

บรูไน

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

33,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

มาลาโย-จามิก

มาเลย์อิก

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — มาเลย์

  • ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะคล้ายกับภาษาอินโดนีเซีย แต่ก็ยังคงมีความแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับความหมาย ตัวอย่างเช่น คำว่า 'buntu' แปลว่า 'หาง' ในภาษาอินโดนีเซีย แต่กลับแปลว่า 'ด้านหลัง' ในภาษามาเลย์! หรือคำว่า 'Sup buntut sapi' ที่แปลว่า 'ซุปหางวัว' ในภาษาอินโดนีเซีย จะกลายเป็น 'ซุปบั้นท้ายวัว' ได้ในภาษามาเลย์
  • ไวยากรณ์ในภาษามาเลย์นั้น ค่อนข้างง่ายเพราะไม่มีเพศ และไม่มีคำกริยาผันตามกาลเวลา
  • การใช้คำพหูพจน์มีวิธีง่ายๆโดยการพูดคำศัพท์ซ้ำอีกรอบ เช่น 'burung' แปลว่า 'นก' และ 'burung-burung' แปลว่า 'นกหลายตัว'

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย