رایگان!
$9.99

امروز بسته نوآموز uTalk را رایگان دریافت کنید!

همین امروز با uTalk صحبت کردن به زبان جدید را به صورت رایگان شروع کنید. شما می‌توانید زبان مورد نظر خود را از بین بیش از ۱۵۰ زبان انتخاب کنید؛ از آذربایجانی گرفته تا زولو. بسته نوآموز شامل این موارد می‌شود:

بسته نوآموز رایگان خود را دریافت کنید

Topic Preview Image پوشاک
Topic Preview Image رنگ ها
Topic Preview Image خانواده
Topic Preview Image شغل ها
Topic Preview Image حیوانات

بسته نوآموز رایگان خود را دریافت کنید

بیش از ۳۰ میلیون نفر با کمک uTalk آموختن یک زبان جدید را شروع کرده‌اند

Treasure

بیش از ۲۵۰۰ کلمه و عبارت، در بیش از ۶۰ موضوع که شرایط روزمره را پوشش می‌دهند

Native Speakers

صحبت کردن را تمرین کنید و تلفظ خود را با گویشوران به زبان مادری مقایسه کنید

Games

یادگیری مبتنی بر بازی، هم جالب است و هم در ذهن می‌ماند

Arrow facing left to cycle backwards through reviews
Arrow facing left to cycle forward through reviews