Үнэгүй!
$9.99

uTalk Эхлэх Багцаа Өнөөдөр Үнэгүй аваарай!

Өнөөдрөөс uTalk-д шинэ хэл үнэгүй сурч эхлээрэй. Танд Азербайжанаас эхлэн Зулу хэл хүртэл 150 гаруй хэлнээс сонгох боломж бий. Таны эхлэх багцанд:

Үнэгүй Эхлэх Багцаа аваарай

Topic Preview Image Хувцас
Topic Preview Image Өнгө
Topic Preview Image Гэр бүл
Topic Preview Image Ажил мэргэжил
Topic Preview Image Амьтан

Үнэгүй Эхлэх Багцаа аваарай

uTalk-тай 30 гаруй сая хэрэглэгчид шинэ хэлээр ярьж сурчээ

Treasure

Өдөр тутмын хэрэглээг багтаасан 60+сэдвүүд 2500 гаруй үг, хэллэгүүдтэй

Native Speakers

Ярианы дадлага хийж өөрийнхөө дуудлагыг унаган хэлтнийхтэй харьцуулаарай.

Games

Тоглоомд суурилсан сургалт сонирхол татам бас зугаатай 

Arrow facing left to cycle backwards through reviews
Arrow facing left to cycle forward through reviews