ฟรี!
$9.99

รับชุดเริ่มต้นของ uTalk ได้ฟรีวันนี้!

เริ่มต้นการพูดภาษาใหม่ได้ฟรีกับ uTalk วันนี้ คุณสามารถเลือกได้จากกว่า 150 ภาษา ตั้งแต่ภาษาอาเซอร์ไบจันไปจนถึงภาษาซูลู ชุดเริ่มต้นของคุณประกอบด้วย:

เลือกรับชุดเริ่มต้นฟรีของคุณ

Topic Preview Image เครื่องนุ่งห่ม
Topic Preview Image สี
Topic Preview Image ครอบครัว
Topic Preview Image อาชีพ
Topic Preview Image สัตว์

เลือกรับชุดเริ่มต้นฟรีของคุณ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย

Arrow facing left to cycle backwards through reviews
Arrow facing left to cycle forward through reviews