Opi korsikaa

Opi käytännön korsikaa arkielämän tilanteisiin! Yksinkertaista, nopeaa ja helppoa oppimista. Puhu korsikaa varmuudella. Aloita nyt uTalkin avulla!


Tietoa korsikasta

Korsikan omankielisiä nimiä ovat ’corsu’ ja lingua ’corsa’, ja se on Välimerellä sijaitsevalla Korsikan saarella puhuttu ikivanha alkuperäiskieli. Korsika jakautuu useisiin eri murteisiin, jotka jaetaan usein kahteen pääryhmään: pohjoiseen ja eteläiseen. Näiden ryhmien raja-alueella puhutussa kielessä on piirteitä molemmista ryhmistä. Pohjoiset murteet muistuttavat nykyitaliaa, joka itsessään perustuu Luoteis-Italiassa puhuttuun murteeseen; eteläiset murteet muistuttavat latinaa ja Etelä-Italiassa puhuttuja murteita. Kaikki korsikan murteet ovat keskenään ymmärrettäviä, vaikka niiden oikeinkirjoituksessa ja ääntämyksessä onkin eroja. UNESCO on luokitellut korsikan selkeästi uhanalaiseksi kieleksi, mutta paikalliset pyrkimykset kielen elvyttämiseksi ovat tuottaneet menestystä.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Missä sitä puhutaan?

Korsika

Pohjois-Sardinia

People Talking

Puhujien määrä

150 000

Family Tree

Kielikunta

Indoeurooppalaiset kielet

Itaaliset kielet

Romaaniset kielet

Hauskoja faktoja — Korsika

  • Korsika ja standardi-italia ovat pitkälti keskenään ymmärrettäviä.
  • Napoléon Bonaparte syntyi Korsikan saarella, ja hänen äidinkielensä oli korsika. Hän oppi jo pienenä myös italiaa, joka oli tuolloin saaren virallinen kieli. Hän oppi ranskaa vasta 10-vuotiaana.
  • Kirjoitetulle korsikalle ei ole olemassa standardoitua muotoa, mutta pohjoisen murreryhmän oikeinkirjoitusjärjestelmää käytetään yleisemmin.
  • Korsikaa kirjoitetaan latinalaisin aakkosin, mutta alkuperäisissä korsikankielisissä sanoissa ei käytetä kirjaimia j, k, w, x ja y – näitä kirjaimia esiintyy ainoastaan vierasperäisissä nimissä ja ranskasta lainatuissa sanoissa.
  • Korsikan kielessä on sanonta ’O mangia a minestra, o salta a fenestra’ (’Syö keittosi tai hyppää ulos ikkunasta’), joka kehottaa joko sopeutumaan tilanteeseen tai olemaan hiljaa. Keitto on ollut perinteisesti keskeinen osa korsikalaista ruokavaliota.

Jo yli 30 miljoonaa ihmistä on aloittanut uuden kielen oppimisen uTalkin avulla

Treasure

Yli 2 500 sanaa ja fraasia ja yli 60 aihetta, jotka kattavat arkielämän tilanteet

Native Speakers

Harjoittele puhumista ja vertaa ääntämystäsi äidinkielisiin puhujiin

Games

Peleihin perustuva oppiminen on hauskaa ja intuitiivista