Lär dig korsikanska

Lär dig korsikanska online med praktiska vardagssituationer! Snabb och enkel inlärning. Tala korsikanska språket med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om korsikanska

Korsikanska, även kallat "corsu" och "lingua corsa", är det gamla inhemska språket som talas på Medelhavsön Korsika. Språket har många dialekter som ofta är grupperade i två huvudgrupper: norra och södra med områden mellan de två som har inslag av båda. De nordliga varianterna har likheter med modern italienska – som i sig härstammar från en dialekt från nordvästra Italien – och de södra varianterna har likheter med latin och dialekter från södra Italien. Alla korsikanska dialekter är ömsesidigt förståeliga men det finns variationer i stavning och uttal. Även om UNESCO klassificerar korsikanska som ett "definitivt hotat språk" har lokala ansträngningar för att föryngra det visat sig vara framgångsrika.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Korsika

Norra Sardinien

People Talking

Antal talare

150 000

Family Tree

Språkfamilj

Indoeuropeiska

Italiska

Romanska

Roliga fakta — Korsikanska

  • Korsikanska är i stort sett ömsesidigt begripligt med "standarditalienska".
  • Napoleon Bonaparte föddes på Korsika och hans första språk var korsikanska, följt av italienska som då var det officiella språket på ön. Han lärde sig franska först från 10 års ålder.
  • Det finns ingen standardiserad stavning för skriven korsikanska även om stavningssystemet från den nordliga dialektgruppen tenderar att användas oftare.
  • Korsikanska skrivs med det latinska alfabetet men inhemska korsikanska ord innehåller inte bokstäverna j, k, w, x och y som bara finns i utländska namn och franska ord.
  • Det finns ett korsikanskt talesätt som lyder "Ät din soppa, eller hoppa ut genom fönstret" – "O mangia a minestra, o salta a fenestra" – vilket betyder att man kan välja att stå ut med det eller hålla tyst. Soppa var traditionellt en del av korsikanernas basdiet.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv