Lær korsikansk

Lær korsikansk online med praktiske og realistiske eksempler! Bruk det korsikanske språket med selvtillit. Kom i gang med uTalk i dag!


Om korsikansk

Korsikansk, også kjent som ‘corsu’ og ‘lingua corsa’, er et gammelt urspråk som benyttes på Korsika. Korsika er en øy i Middelhavet. Språket har mange dialekter, men blir som regel delt inn i to familier: nord og sør, men det finnes også dialekter som deler trekk med begge gruppene. De nordlige dialektene har en del til felles med moderne italiensk, som trolig stammer fra en dialekt fra Nordvest- Italia. De sydlige variantene har flere likhetstrekk med latin og andre dialekter fra Sør-Italia. Alle de korsikanske dialektene har gjensidig forståelse, men det er variasjoner både på uttale og staving av en del ord. Til tross for at UNESCO har klassifisert korsikansk som et ‘særdeles utrydningstruet språk’, så har lokale tiltak for å gjenopplive språket hatt positiv effekt.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Korsika

Nord-Sardinia

People Talking

Antall talere

150 000

Family Tree

Språkfamilie

Indoeuropeiske

Kursiv

Romanske

Morsomme fakta — Korsikansk

  • Korsikansk og standard italiensk har svært god gjensidig forståelse.
  • Napoleon Bonaparte ble født på Korsika, hans morsmål var korsikansk, etterfulgt av italiensk, som var øyens offisielle språk. Det var først da han var i 10-årsalderen at han lærte seg fransk.
  • Det finnes ikke standardisert staving for skriftlig korsikansk, men det er vanligst å benytte seg av systemet til de nordlige dialektene.
  • Man bruker det latinske alfabetet for å skrive korsikansk, men morsmålstalere vil ikke bruke bokstavene j,k,w,x eller y som er bokstaver som kun benyttes i utenlandske navn eller franske ord.
  • Det finnes et korsikansk ordtak ‘Spis suppen din—eller hopp ut av vinduet ’ – ‘O mangia a minestra, o salta a fenestra’ – som betyr ‘finn deg i det eller hold munn‘. Suppe har tradisjonelt sett vært en grunnleggende del av korsikanernes diett. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt