เรียนภาษาฮาวาย

เรียนภาษาฮาวายออนไลน์โดยใช้สถานการณ์จากชีวิตจริงที่นำไปปฏิบัติได้! เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก พูดภาษาฮาวายอย่างมั่นใจ เริ่มเรียนกับ uTalk ได้เลย!


ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาฮาวาย

ภาษาฮาวายเรียกอีกอย่างว่า ʻŌlelo Hawaiʻi เป็นภาษาพื้นเมืองพอลินีเชียที่พูดกันในหมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ ครั้งหนึ่งเคยเป็นภาษาหลักในหมู่เกาะและใช้ในสถานที่ราชการและโรงเรียน แต่ภาษาอังกฤษได้เข้ามาแทนที่หลังจากฮาวายเข้ามาอยู่ในการปกครองของสหรัฐอเมริการในช่วงต้นปี 1900 ความพยายามในการฟื้นฟูภาษาฮาวาย ได้แก่ การยอมรับให้เป็นภาษาราชการในฮาวายเมื่อปี 1978 และใช้เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนของฮาวายตั้งแต่ปี 1987 แม้ว่าปัจจุบันยูเนสโกจะจัดกลุ่มให้เป็นภาษาที่ใกล้สาบสูญ แต่มีผู้สนใจในภาษานี้เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้พูดก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

หมู่เกาะฮาวาย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

2,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ออสโตรนีเซียน

มาลาโย-โพลีนีเชียน

โอเชียนิก

พอลินีเชียทางตะวันออก

เรื่องสนุกของภาษา — ฮาวาย

  • คำทักทายอย่าง ‘aloha’ มีความหมายมากกว่าแค่สวัสดี คำดังกล่าวยังหมายถึงความรัก จิตใจที่ดี และชีวิต
  • สำหรับคำว่า "when" (เมื่อ) มีคำที่ใช้แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่า กำลังพูดถึงอดีต “ināhea” หรืออนาคต “āhea”
  • บางครั้งคำจะมีพยางค์ซ้ำ เช่น “melemele” – สีเหลือง, “pikapika” - เผ็ด, “nananana” - แมงมุม และสุดยอดของคำทั้งหลายในภาษาฮาวายคือคำว่า “Humuhumunukunuku‘apua‘a” ซึ่งหมายถึงปลาวัว
  • เสียงสระมีความสำคัญในภาษาฮาวาย โดยทุกคำในภาษาฮาวายจะลงท้ายด้วยสระ ส่วนพยัญชนะจะตามด้วยสระเสมอ นอกจากนี้ ภาษาครีโอลแบบฮาวาย-อังกฤษที่รู้จักการในชื่อภาษา
  • Hawaiian Pidgin (ฮาวาย พิดจิน) ยังเป็นภาษาที่ใช้พูดกันแพร่หลายบนหมู่เกาะ ตัวอย่างคำหนึ่งจากภาษานี้ ได้แก่ “slippahs” ซึ่งหมายถึง ‘รองเท้าแตะ’
  • ส่วนคำเกี่ยวกับทิศทางที่ใช้บ่อยในภาษาฮาวาย ได้แก่ “ma kai” หมายถึง ‘ไปทางทะเล’ และ “ma uka” หมายถึง ‘ไปทางภูเขา’

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย