Naučte se tumbučtinu

Učte se tumbučtinu online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte tumbukštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O tumbučtinu

Tumbukština nemá v žádné zemi oficiální status, ale její mluvčí žijí většinou v Malawi a Zambii. Jazyku se tumbuksky říká také chitumbuka nebo citumbuka, protože předpona „chi-“ nebo „ci-“ znamená „jazyk“, takže jeho název znamená „jazyk Tumbuků“. Tumbukština je blízce příbuzná s čičevštinou, kterou se v Malawi také hovoří. Vykazuje také rys typický pro jazyky v bantuské jazykové rodině, a to rozdělení podstatných jmen do tříd: všechna podstatná jména jsou rozdělena podle toho, zda jsou životná, neživotná, abstraktní atd. a ve větě se podle této klasifikace chovají.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Malawi

Zambie

Tanzanie

People Talking

Počet mluvčích

2 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Nigerokonžská

Atlantsko-konžská

Benue-Kongo

Bantuská

Zajímavosti — Tumbukština

  • Tumbukština obsahuje velmi užitečné slovo „ujeni“, které můžete použít namísto podstatného jména, místa nebo osoby. V češtině podobný význam plní například slovo „tentononc“.
  • Pro vyjádření negativního významu stačí na konec věty přidat slovo „chala“ nebo „yayi“.
  • Tumbukština má čísla do 5. Dále 6 je 5 + 1, 7 je 5 + 2 atd. Kvůli tomuto systému mohou být čísla velmi dlouhá, takže místní používají čísla zhruba do 20 v tumbukštině a poté přecházejí na anglická čísla.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní