Naučte se tumbučtinu

Učte se tumbučtinu online pomocí praktických situací ze skutečného života! Jednoduché a rychlé učení. Mluvte tumbukštinou bez obav. Začněte nyní s aplikací uTalk!


O tumbučtinu

Tumbukština nemá v žádné zemi oficiální status, ale její mluvčí žijí většinou v Malawi a Zambii. Jazyku se tumbuksky říká také chitumbuka nebo citumbuka, protože předpona „chi-“ nebo „ci-“ znamená „jazyk“, takže jeho název znamená „jazyk Tumbuků“. Tumbukština je blízce příbuzná s čičevštinou, kterou se v Malawi také hovoří. Vykazuje také rys typický pro jazyky v bantuské jazykové rodině, a to rozdělení podstatných jmen do tříd: všechna podstatná jména jsou rozdělena podle toho, zda jsou životná, neživotná, abstraktní atd. a ve větě se podle této klasifikace chovají.

uTalk Language Logo
Planet Earth

Kde se jazykem mluví?

Malawi

Zambie

Tanzanie

People Talking

Počet mluvčích

2 000 000

Family Tree

Jazyková rodina

Nigerokonžská

Atlantsko-konžská

Benue-Kongo

Bantuská

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

Zajímavosti — Tumbukština

  • Tumbukština obsahuje velmi užitečné slovo „ujeni“, které můžete použít namísto podstatného jména, místa nebo osoby. V češtině podobný význam plní například slovo „tentononc“.
  • Pro vyjádření negativního významu stačí na konec věty přidat slovo „chala“ nebo „yayi“.
  • Tumbukština má čísla do 5. Dále 6 je 5 + 1, 7 je 5 + 2 atd. Kvůli tomuto systému mohou být čísla velmi dlouhá, takže místní používají čísla zhruba do 20 v tumbukštině a poté přecházejí na anglická čísla.

Více než 30 milionů lidí začalo díky aplikaci uTalk hovořit novým jazykem

Treasure

Více než 2 500 slov a frází ve více než 60 tématech pokrývajících každodenní situace

Native Speakers

Procvičujte mluvení a srovnávejte svou výslovnost s rodilými mluvčími

Games

Učení na bázi her je zábavné a intuitivní