Lær tumbuka

Lær tumbuka online indenfor praktiske, virkelige situationer! Enkel, hurtig og nem læring. Tal tumbuka sprog med selvtillid. Start nu med uTalk!


Om tumbuka

Tumbuka har ingen officiel status i noget land, men dens talere bor hovedsageligt i Malawi og Zambia. Sproget er også kendt som chitumbuka eller citumbuka - præfikset 'chi-' eller 'ci-' betyder 'sprog', så navnet betyder 'sprog for tumbuka-folket'. Det er tæt beslægtet med chichewa, også talt i Malawi. Tumbuka deler den funktion, der er typisk for sprog i bantu-familien, nemlig et substantivklassesystem: alle navneord klassificeres efter, om de er animerede, livløse, abstrakte og så videre og opfører sig i en sætning i henhold til denne klassificering.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor bliver det talt?

Malawi

Zambia

Tanzania

People Talking

Antal talere

2.000.000

Family Tree

Sprogfamilier

Niger-Kongo

Atlantisk Kongo 

Benue-Kongo

Bantu

Sjove facts — Tumbuka

  • Der findes et virkelig nyttigt ord, som hedder 'ujeni', som man kan bruge i stedet for et navneord, sted eller person. Den engelske ækvivalent er 'thingy' (tingest), 'det sted' eller 'du ved hvem'.
  • For at udtrykke en negativ betydning skal man blot tilføje ordet 'chala' eller 'yayi' i slutningen af en sætning.
  • Tumbuka har tal op til 5, derefter er 6 5 + 1, 7 er 5 + 2 osv. Dette system betyder, at tal kan blive ret lange, så de lokale har en tendens til at bruge tumbuka-tal op til ca. 20, og skifter derefter til engelsk.

Mere end 30 millioner mennesker er begyndt at tale et nyt sprog med uTalk

Treasure

Over 2500 ord og sætninger, henover 60+ emner, som dækker hverdagssituationer

Native Speakers

Øv dig i at tale og sammenlign din udtale med modersmålstalende

Games

Spilbaseret indlæring er sjov og intuitiv