Lær tumbuka

Lær tumbuka på nett med praktiske og nyttige eksempler! Enkel og rask læring. Snakk tumbuka med selvsikkerhet. Begynn nå med uTalk!


Om tumbuka

Tumbuka har ikke status som offisielt språk i noe land, men de som bruker språket bor for det meste i Malawi og Zambia. Det er også kjent som chitumbuka eller citumbuka - forstavelsen 'chi-' eller 'ci-' betyr 'språk', så navnet betyr direkte oversatt 'språket til tumbukafolket'. Språket er nært beslektet med chichewa, som også brukes i Malawi. Tumbuka deler et typisk trekk med andre bantuspråk, de har inndelt substantivene sine i klasser: alle substantiver er kategorisert ut ifra om det er levende, livløse, abstrakte osv. Substantivene endrer karakteristikker og oppfører seg ut ifra hvilken klasse de tilhører. 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Hvor blir det snakket?

Malawi

Zambia

Tanzania

People Talking

Antall talere

2 000 000

Family Tree

Språkfamilie

Nigerkongo

Atlantisk

Benuekongo

Bantu

Morsomme fakta — Tumbuka

  • De bruker et veldig nyttig ord, 'ujeni', som kan brukes istedenfor alle pronomen, steder eller personer. På norsk tilsvarer dette ordet 'ting', 'det stedet' eller 'du vet hvem'. 
  • For å uttrykke negativ kan du bare legge til ordet 'chala' eller 'yayi' på slutten av setningen. 
  • Tumbuka har tall opp til 5, så 6 blir 5+1, 7 er 5+2 osv. Dette systemet betyr at tall kan bli ganske lange, så lokalbefolkningen pleier å bruke dette tallsystemet opp til rundt 20 før de bytter til det engelske. 

Over 30 millioner mennesker har begynt å snakke et nytt språk ved hjelp av uTalk

Treasure

Over 2500 ord og uttrykk, spredt over 60+ emner som dekker hverdagssituasjoner

Native Speakers

Du kan øve deg på å snakke og sammenligne din uttale med morsmålstalere

Games

Spill-basert læring er morsomt og intuitivt