เรียนภาษาทุมบูกา

เรียนภาษาทุมบูกาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาทุมบูกาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาทุมบูกา

ภาษาทุมบูกา ไม่มีสถานะเป็นทางการในประเทศใดๆ แต่ผู้พูดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมาลาวีและแซมเบีย เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Chitumbuka หรือ Citumbuka - คำนำหน้า ‘chi-’ หรือ ‘ci-’ หมายถึง 'ภาษา', ดังนั้นชื่อจึงหมายถึง 'ภาษาของชาวทุมบูกา' มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาเชวา, และยังใช้พูดกันในมาลาวีอีกด้วย ภาษาทุมบูกาแบ่งปันลักษณะที่เป็นแบบฉบับของภาษาในตระกูลบันตู คือมีระบบของชนชั้นคำนาม: คำนามทั้งหมดถูกจำแนกตามไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิต, ไม่มีชีวิต, นามธรรมและอื่นๆ และคำนามจะมีกิริยาในประโยคตามการจำแนกประเภทนี้ 

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

มาลาวี

แซมเบีย

แทนซาเนีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

2,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

เรื่องสนุกของภาษา — ทุมบูกา

  • มีคำที่มีประโยชน์หลายอย่าง คือคำว่า 'ujeni' ซึ่งคุณสามารถใช้แทนคำนาม สถานที่ หรือบุคคลใดก็ได้ เทียบกับคำในภาษาไทยก็คือ 'อันนั้น', 'ที่นั่น' หรือ 'คุณก็รู้ว่าใคร'
  • การจะพูดเชิงลบ คุณเพียงแค่เพิ่มคำว่า 'chala' หรือ 'yayi' ต่อที่ท้ายประโยค
  • ภาษาทุมบูกามีตัวเลขถึงแค่เลข 5 ฉะนั้น เลข 6 คือ 5 + 1, 7 คือ 5 + 2
  • เป็นต้น ระบบนี้แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขอาจจะยาวมาก ดังนั้นคนในท้องถิ่นจึงมักจะใช้ตัวเลขระบบภาษาทุมบูกาถึงประมาณเลข 20 เท่านั้น แล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบภาษาอังกฤษ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย