เรียนภาษาทุมบูกา

เรียนภาษาทุมบูกาทางออนไลน์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง! ด้วยการเรียนรู้ที่ง่ายและรวดเร็ว พูดภาษาทุมบูกาด้วยความมั่นใจ เริ่มได้เลยกับ uTalk!


เกี่ยวกับภาษาทุมบูกา

ภาษาทุมบูกา ไม่มีสถานะเป็นทางการในประเทศใดๆ แต่ผู้พูดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมาลาวีและแซมเบีย เป็นที่รู้จักกันในชื่อ Chitumbuka หรือ Citumbuka - คำนำหน้า ‘chi-’ หรือ ‘ci-’ หมายถึง 'ภาษา', ดังนั้นชื่อจึงหมายถึง 'ภาษาของชาวทุมบูกา' มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับภาษาเชวา, และยังใช้พูดกันในมาลาวีอีกด้วย ภาษาทุมบูกาแบ่งปันลักษณะที่เป็นแบบฉบับของภาษาในตระกูลบันตู คือมีระบบของชนชั้นคำนาม: คำนามทั้งหมดถูกจำแนกตามไม่ว่าจะเป็น สิ่งมีชีวิต, ไม่มีชีวิต, นามธรรมและอื่นๆ และคำนามจะมีกิริยาในประโยคตามการจำแนกประเภทนี้ 

uTalk Language Logo
Planet Earth

พูดอยู่ที่ไหน?

มาลาวี

แซมเบีย

แทนซาเนีย

People Talking

จำนวนผู้ใช้ภาษา

2,000,000

Family Tree

ตระกูลภาษา

ไนเจอร์-คองโก

แอตแลนติก-คองโก

เบนเว-คองโก

บันตู

Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing left to cycle forward through text

เรื่องสนุกของภาษา — ทุมบูกา

  • มีคำที่มีประโยชน์หลายอย่าง คือคำว่า 'ujeni' ซึ่งคุณสามารถใช้แทนคำนาม สถานที่ หรือบุคคลใดก็ได้ เทียบกับคำในภาษาไทยก็คือ 'อันนั้น', 'ที่นั่น' หรือ 'คุณก็รู้ว่าใคร'
  • การจะพูดเชิงลบ คุณเพียงแค่เพิ่มคำว่า 'chala' หรือ 'yayi' ต่อที่ท้ายประโยค
  • ภาษาทุมบูกามีตัวเลขถึงแค่เลข 5 ฉะนั้น เลข 6 คือ 5 + 1, 7 คือ 5 + 2
  • เป็นต้น ระบบนี้แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขอาจจะยาวมาก ดังนั้นคนในท้องถิ่นจึงมักจะใช้ตัวเลขระบบภาษาทุมบูกาถึงประมาณเลข 20 เท่านั้น แล้วก็เปลี่ยนเป็นระบบภาษาอังกฤษ

กว่า 30 ล้านคนเริ่มเรียนรู้การพูดภาษาใหม่ๆไปกับ uTalk

Treasure

คำศัพท์และวลีมากกว่า 2,500 คำ จากทั้ง60+ หัวข้อครอบคลุมทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

Native Speakers

ฝึกพูดและเปรียบเทียบการออกเสียงของคุณกับเจ้าของภาษา

Games

การเรียนรู้ด้วยเกมเป็นเรื่องสนุกและใช้งานง่าย