Học tiếng Tumbuka

Học tiếng Tumbuka trực tuyến qua tình huống thực tế! Đơn giản, nhanh chóng, dễ dàng. Tự tin nói tiếng Tumbuka. Học ngay với uTalk!


Về tiếng Tumbuka

Tiếng Tumbuka không có địa vị chính thức ở bất kỳ quốc gia nào nhưng người nói ngôn ngữ này hầu hết đều sống ở Malawi và Zambia. Ngôn ngữ này còn được gọi là Chitumbuka hay Citumbuka - hậu tố "chi-" hay "ci-" có nghĩa là "ngôn ngữ", vì vậy tên này có nghĩa là "ngôn ngữ của người Tumbuka". Nó có gần gũi với tiếng Chichewa cũng được nói ở Malawi. Tiếng Tumbuka có chung đặc điểm điển hình của những ngôn ngữ trong gia đình ngôn ngữ Bantu là có hệ thống lớp của danh từ: tất cả danh từ đều được phân loại theo có tri giác, vô tri vô giác, trừu tượng, v.v và câu sẽ được xử lý theo các phân loại này.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Ngôn ngữ này được nói ở đâu?

Malawi

Zambia

Tanzania

People Talking

Số người nói

2.000.000

Family Tree

Họ hàng ngôn ngữ

Ngữ hệ Niger–Congo

Nhóm ngôn ngữ Đại Tây Dương-Congo

Nhóm ngôn ngữ Benue-Congo

Nhóm ngôn ngữ Bantu

Những điều thú vị về uTalk — Tiếng Tumbuka

  • Có một từ thực sự rất hữu ích gọi là "ujeni" mà bạn có thể dùng thay thế cho bất cứ danh từ, nơi chốn hay người nào. Tương đương với tiếng Việt là "nó", "nơi đó" hay "người đó".
  • Để diễn tả thể phủ định bạn chỉ cần thêm từ "chala" hay "yayi" vào cuối câu.
  • Tiếng Tumbuka có các số đếm lên tới 5, sau đó 6 là 5+1, 7 là 5+2, v.v. Hệ thống này có nghĩa là các số đếm có thể khá dài nên người dân địa phương chỉ sử dụng số Tumbuka lên khoảng số 20, sau đó chuyển sang số như tiếng Việt.

Hơn 30 triệu người đã có thể bắt đầu nói được một ngôn ngữ mới với uTalk

Treasure

Có hơn 2500 từ và cụm từ xuyên suốt hơn 60 chủ đề trong những tình huống thường gặp hàng ngày.

Native Speakers

Bạn có thể luyện nói và so sánh phát âm của bạn với giọng của người bản ngữ

Games

Cùng học ngoại ngữ một cách thú vị và trực quan qua các trò chơi