Lär dig tumbuka

Lär dig tumbuka online med praktiska vardagssituationer. Snabb och enkel inlärning. Tala tumbuka med självförtroende. Börja nu med uTalk!


Om tumbuka

Tumbuka har ingen officiell status i något land men de flesta tumbukatalarna bor i Malawi och Zambia. Språket kallas även chitumbuka eller citumbuka – prefixet "chi-" eller "ci" betyder "språk", så namnet betyder "tumbukafolkets språk". Det är nära besläktat med chichewa, som också talas i Malawi. Precis som andra bantuspråk har tumbuka olika substantivklasser: alla substantiv klassificeras efter huruvida de är levande, icke-levande, abstrakta osv. och dess funktion i meningen styrs av denna klassificering.

uTalk Language Logo
Arrow facing left to cycle backwards through text
Play sample text audio Play sample text audio
Arrow facing right to cycle forward through text

Planet Earth

Var talas det?

Malawi

Zambia

Tanzania

People Talking

Antal talare

2 000 000

Family Tree

Språkfamilj

Niger-Kongospråk

Atlant-Kongo

Benue-Kongospråk

Bantu

Roliga fakta — Tumbuka

  • Tumbuka har ett väldigt användbart ord, "ujeni", som du kan använda istället för vilket substantiv, plats eller person som helst. Svenskan motsvarigheter är "mojäng", "den där platsen" och "du vet vem".
  • För att uttrycka negation lägger du bara till ordet "chala" eller "yayi" i sluten av meningen.
  • Tumbuka har siffror upp till 5, varpå 6 är 5+1, 7 är 5+2 etc. Detta system innebär att siffrorna kan bli väldigt långa, så lokalbefolkningen brukar använda siffror upp till 20 och sedan gå över till engelska.

Över 30 miljoner människor har börjat prata ett nytt språk med uTalk

Treasure

Över 2 500 ord och fraser uppdelade i över 60 ämnen som omfattar olika vardagssituationer

Native Speakers

Öva på att prata och jämför ditt uttal med modersmålstalare

Games

Spelbaserad inlärning är rolig och intuitiv